Prietene, de ce ai venit?

  Isus i-a zis: „Prietene, ce ai venit să faci, fă!” Matei 26:50

  Iuda iese din umbră şi dă ocol cetei căzute la picioarele lui Isus. Îl auzim şoptind: „Pe care-L voi săruta eu. Acela este; să puneţi mâna pe El!”(Matei 26:48). În confuzia noastră somnoroasă, ne liniştim la gândul că acest coleg al nostru ne aduce o delegaţie prietenoasă.

  „Puneţi mâna pe El”, se răsteşte Iuda în timp ce îl îmbrăţişează pe învăţător. Treziţi imediat din letargie, simţim pericolul, dar, în mod neaşteptat, Isus interpretează acest gest ca pe unul ambiguu. „Prietene, de ce ai venit?”

  O întrebare care îi îngăduie minţii să-şi examineze motivele. Chiar şi acum Isus va accepta sărutul ca pe o dorinţă de împăcare, dacă Iuda, brusc, va regreta că a pus la cale arestarea. Cântăreşte posibilitatea.

  Îl auzi pe Isus răspunzând blând, aşa cum a făcut losif cu fraţii lui? „Apropiaţi-vă de mine. […] eu sunt fratele vostru […], pe care l-aţi vândut [în mâinile preoţilor şi ale fariseilor]. Acum, nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră” (vezi Geneza 45:4-8).

  Îl auzi pe Isus repetând ceea ce a afirmat în curtea templului? „Nimeni nu Mi-o ia (Viaţa) cu sila, ci o dau Eu de la Mine” (Ioan 10:18).

  Garda înarmată înaintează. Petru îşi scoate sabia din teacă, o îndreaptă în direcţia grupului lui Iuda şi loveşte la întâmplare spre cel mai apropiat cap neprotejat. Întotdeauna Cel care reface, Isus, opreşte vărsarea de sânge şi repară urechea omului. Întotdeauna Cel care salvează, Isus, porunceşte: „Petru, lasă jos sabia!”şi îl salvează pe Petru de la comiterea altor acte necugetate, o ameninţare la adresa vieţii.

  Isus este arestat, iar Petru şi Ioan urmează mulţimea, Ioan se strecoară în curtea marelui-preot, dar la Petru intervine o schimbare. El începe să se detaşeze de Isus, aşa cum a detaşat urechea de trupul slujitorului. Separat de Domnul lui, Petru este în bătaia atacului din partea inamicului. În scurt timp, se trezeşte scoţându-şi din teacă sabia verbală să pareze atacul celor care îl recunosc drept ucenic al lui Isus. Chiar înainte să cânte din nou cocoşul, Isus Se întoarce şi priveşte spre Petru, întrebând în tăcere cu ochii: „Prietene, de ce ai venit?”

  Această întrebare reverberează de-a lungul secolelor. M-am detaşat şi eu de Domnul venind la Isus cu un scop greşit? Am susţinut, în puterea mea, „chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine” (Matei 26:35)?

  Rebecca Timon

  Ardis Carolyn
  E frumos să împărtășim cu prietenii experiențele vieții, dar și mai frumos este să alegem astăzi să înaintăm împreună cu Dumnezeu. Ardis Carolyn, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Înaintăm împreună” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Planificatorul

  El are un plan pentru tine și El înfăptuiește totul conform cu voia Sa. Te poți încrede în Dumnezeu care „poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi”.

  Trimite-mă!

  Când suntem curățiți prin harul și iertarea lui Dumnezeu, la fel ca Isaia, putem avea o asigurare acceptând chemarea lui Dumnezeu, când El întreabă: „Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...