Timpul e preţios

  Despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. – Matei 24:36

  Dumnezeu ne-a făcut administratori ai banilor, ai timpului şi ai talentelor noastre.

  După părerea mea, timpul a fost dintotdeauna mai valoros ca banii sau ca orice alt lucru ce se poate cumpăra cu bani. Când eram mică, am fost învăţată despre valoarea banilor, iar ca adultă, am ajuns la concluzia că timpul este într-adevăr cel mai important. Odată trecută chiar şi o secundă, nu voi mai avea posibilitatea să o recâştig. E dusă pentru totdeauna. Aşadar ar trebui să fiu extrem de atentă cum îmi folosesc timpul, mai ales că nici nu sunt conştientă de cât de mult mi-a mai rămas.

  Deseori mă gândesc la zilele lui Noe. Biblia spune că „Noe umbla cu Dumnezeu” (Geneza 6:9). Aceasta înseamnă că Noe trebuie să fi petrecut timp preţios cu Dumnezeu şi aceasta mă duce cu gândul la viaţa mea actuală. Cum îmi petrec eu timpul preţios? Mi-l petrec cu Dumnezeu? Petrec timp valoros în închinare, dând mărturie, postind şi rugându-mă, slujindu-i pe alţii sau împlinindu-le nevoile? Sau sunt prea ocupată să mă uit la televizor, să urmăresc vreun DVD sau las vreun alt dispozitiv să-mi distragă atenţia de la timpul valoros cu Dumnezeu?

  Deşi întotdeauna ocupată, am învăţat să-mi creez timp preţios pe care să îl petrec cu Dumnezeu. De obicei, nu sunt sunată în primele ore ale dimineţii şi, cum sunt matinală, am descoperit că cel mai bun timp petrecut cu Dumnezeu este dimineaţa foarte devreme. Îi spun„timpul lui Dumnezeu”. E importat să-I acordăm lui Dumnezeu timpul Său.

  Dumnezeu a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24:35). În Cuvântul Său, El ne-a dat indicii ale venirii Sale a doua oară. Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte clipă de clipă. Lumea e cuprinsă de haos şi numai Dumnezeu are leac pentru ea.

  Unii au stabilit data când cred ei că Domnul şi Salvatorul nostru va reveni. În Biblia mea scrie: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24:36). Următorul verset spune: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului” (v. 37). Abia aştept să-L întâlnesc în văzduh, când va veni! Timpul ticăie.

  Cora A. Walker

  Timpul e preţios - 2017. Dumnezeu a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24:35). În Cuvântul Său, El ne-a dat indicii ale venirii Sale a doua oară. Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte clipă de clipă. Lumea e cuprinsă de haos şi numai Dumnezeu are leac pentru ea.
  Ardis Carolyn
  E frumos să împărtășim cu prietenii experiențele vieții, dar și mai frumos este să alegem astăzi să înaintăm împreună cu Dumnezeu. Ardis Carolyn, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Înaintăm împreună” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...