Articolul precedentUn sfat mai bun
  Articolul următorRugăciunea credinţei

  Unitate (I)

  Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, (…) ca toţi să fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. – Ioan 17:20,21

  Faptul că rugăciunea pentru unitate între urmaşii Săi a fost o prioritate în mintea Salvatorului nostru chiar înainte de jertfirea Sa pe Calvar constituie o dovadă cu privire la relaţiile mai puţin decât ideale dintre ucenicii Săi. Ultima dorinţă a lui Isus pentru urmaşii Săi a fost ca ei să se înţeleagă între ei.

  Epistolele sunt pline de îndemnuri pentru fraţii şi surorile din noile biserici creştine, să se înţeleagă unii cu alţii. Iar sfaturile nu sunt limitate la membrii bisericii, ci îi vizau şi pe conducătorii bisericii.

  Romanilor, le-a transmis: „Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice” (Romani 14:1). Unii credeau că pot mânca orice, iar alţii, că există limite cu privire la ce puteau mânca. Indiferent de situaţie, spune Pavel, nu cădeţi în capcana de a vă judeca fratele sau sora care nu face aşa cum credeţi voi de cuviinţă. Şi creştinii din Roma exact asta păreau să facă. După doar câteva versete din capitolul 14, Pavel este obligat să întrebe retoric: „Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău?” (v. 10). În cele din urmă, Pavel îndeamnă: „Aşadar să urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră” (v. 19).

  Din nou, de data aceasta creştinilor corinteni, Pavel le evidenţiază obiceiurile şi atitudinile care ameninţau unitatea credincioşilor. „În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?” (1 Corinteni 3:3). Corintenii erau împărţiţi în funcţie de apostolul sau de conducătorul bisericii care le arătase Evanghelia. Ni-i putem imagina susţinând că Pavel avea mai multă „autoritate” decât Apollo, din moment ce fusese chemat de Isus însuşi. Pavel susţine că niciun om nu este o insulă, că el însuşi nu şi-ar fi putut face lucrarea fără Apollo şi nici Apollo fără Pavel, nici Petru fără Pavel şi invers, concluzionând: „Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 3:9).

  Pavel înţelege unitatea bisericii în direcţia atingerii scopului sfânt de zidire a trupului lui Hristos, biserica.

  Lourdes Morales-Gudmundsson

  Unitate (I) - 2017. Faptul că rugăciunea pentru unitate între urmaşii Săi a fost o prioritate în mintea Salvatorului nostru chiar înainte de jertfirea Sa pe Calvar constituie o dovadă cu privire la relaţiile mai puţin decât ideale dintre ucenicii Săi. Ultima dorinţă a lui Isus pentru urmaşii Săi a fost ca ei să se înţeleagă între ei.
  Ardis Carolyn
  E frumos să împărtășim cu prietenii experiențele vieții, dar și mai frumos este să alegem astăzi să înaintăm împreună cu Dumnezeu. Ardis Carolyn, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Înaintăm împreună” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...