Acuzaţia nedreaptă

  Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii. – Efeseni 6:14

  A fi acuzată pe nedrept este una dintre cele mai dureroase experienţe pe care le poate îndura cineva, deoarece cauzează multă suferinţă şi deseori deteriorează caracterul. Uneori oamenii îi acuză pe alţii pentru a se proteja pe ei înşişi, pentru a se prezenta pe ei înşişi mai buni decât sunt în realitate sau acuză pe nedrept din invidie, să rănească şi să distrugă, pentru că ei consideră că li s-a greşit. Victima ajunge obligată să poarte anumite poveri, să îşi spele numele pătat şi să îşi vindece rănile. Uneori, situaţia este de aşa natură încât victima nu poate recurge la cuvinte pentru a se explica sau a-şi apăra propria persoană. Are nevoie de harul lui Dumnezeu să dărâme bariere şi de voinţă pentru a reuşi să meargă mai departe. Aşadar este încurajator să ştii că Duhul Sfânt mijloceşte în favoarea noastră şi ştie gemetele care vin din adâncul inimii noastre.

  Cuvintele „acuzaţie nedreaptă” mă duc imediat cu gândul la Isus. Ce exemplu mai bun putem găsi? Există multe printre noi care au îndurat povara acuzaţiei pe nedrept, dar, pentru că Isus Hristos a purtat ruşinea şi agonia pe cruce pentru a ne răscumpăra, avem speranţa că vom fi vindecate şi eliberate. Isus a fost acuzat pe nedrept de către conducătorii şi membrii comunităţii evreieşti că este egoist, lacom şi vrea să ajungă la putere. Citim despre experienţa Sa atât de des încât, dacă nu suntem atente, urechile ni se obişnuiesc prea mult cu ea şi ajungem să fim încurajate de un asemenea spirit şi să respingem însăşi natura lui Dumnezeu. Când nu putem înţelege circumstanţele în care suntem acuzate pe nedrept, când trebuie să îi acceptăm şi să îi iubim pe cei care ne acuză, când suntem împovărate de griji, după ce numele ne-a fost pătat şi mândria, lezată, este numai spre binele nostru să cădem în genunchi înaintea lui Dumnezeu şi să implorăm milă, cerând ajutorul Său ca să ne purtăm crucea. Nu toate crucile sunt la fel, dar Isus ne spune: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze” (Matei 16:24). O să mergi astăzi după Isus? Nu uita că şi El a fost acuzat pe nedrept.

  Atunci când în dreptul nostru au fost făcute acuzaţii false, suntem determinate să căutăm ajutorul şi harul lui Dumnezeu. Găsim alinare, mângâiere şi înţelegere în experienţa pe care a avut-o însuşi Domnul şi Mântuitorul nostru.

  Elizabeth Ida Cain

  Acuzaţia nedreaptă - 2017. Atunci când în dreptul nostru au fost făcute acuzaţii false, suntem determinate să căutăm ajutorul şi harul lui Dumnezeu. Găsim alinare, mângâiere şi înţelegere în experienţa pe care a avut-o însuşi Domnul şi Mântuitorul nostru.
  Ardis Carolyn
  E frumos să împărtășim cu prietenii experiențele vieții, dar și mai frumos este să alegem astăzi să înaintăm împreună cu Dumnezeu. Ardis Carolyn, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Înaintăm împreună” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Domnul poartă de grijă

  Data viitoare când vei avea de înfruntat o încercare, nu te gândi prea mult la multiplele căi prin care ai putea eșua. În schimb, roagă-te lui Dumnezeu pentru succes. El nu este niciodată prea ocupat să ne audă rugăciunile și este gata să intervină, dacă Îl rugăm.

  Țărmul păcii

  Ori de câte ori închid ochii și stau în liniște, imaginația mă poartă din nou în acest loc al solitudinii profunde și calme unde găsesc pace și unde Îl găsesc pe Dumnezeu. Iată ce mi-a oferit Isus: un țărm al păcii.

  Podul

  Ce călătorie minunată putem avea atunci când suntem în contact direct cu Dumnezeu și când avem încredere în conducerea Lui zilnică! „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit” (Psalmii 55:22).

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...