Cheile împărăției

  Îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. – Matei 16:19

  Ti-ai pierdut vreodată cheile? Dacă da, ştii ce senzaţie de frustrare şi neplăcere creează această situaţie. Cheile sunt importante pentru că ne asigură accesul în case, maşini şi birouri. Chiar dacă suntem proprietarul de drept sau avem automat accesul, fără chei nu avem ce ne trebuie.

  În acelaşi fel, Dumnezeu ne dă chei spirituale – cheile împărăţiei – pe care nu vrem să le pierdem, întrucât ne fac accesibilă prezenţa profundă a lui Dumnezeu. Să ne uităm pe scurt la cele şapte chei de acest gen, prima fiind cheia închinării. Ne închinăm lui Dumnezeu pentru ceea ce este El, nu pentru ce ar putea face El pentru noi. Totuşi deseori Dumnezeu a răspuns cu vindecare şi cu reuşite la închinarea plină de căinţă a lui Israel.

  A doua cheie a împărăţiei este rugăciunea. În rugăciune, noi ne deschidem inima în faţa lui Dumnezeu, iar El ne onorează credinţa prin punerea la dispoziţia noastră a resurselor cerului. Prin intermediul unui înger, rugăciunile înălţate de membrii bisericii primare au deschis uşile închisorii în faţa întemniţatului Petru.

  A treia cheie a împărăţiei este lauda. Pentru că Dumnezeu sălăşluieşte în laudele înălţate de copiii Săi, această cheie invită prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră. Lauda este limbajul recunoştinţei. Pavel şi Sila s-au folosit de ambele chei, atât a rugăciunii, cât şi a laudei, când s-au aflat într-o temniţă din care Dumnezeu i-a scos.

  A patra cheie a împărăţiei este studierea şi cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Această cheie risipeşte întunericul şi măreşte credinţa. Face posibilă biruinţa în Hristos, astfel încât să putem rezista ispitei şi înşelării. Isus a folosit Cuvântul lui Dumnezeu împotriva lui Satana atunci când S-a aflat în pustie.

  Următoarele două chei ale împărăţiei care ne deschid cămările cu bogăţii ale cerului sunt cheia slujirii şi a părtăşiei creştine. Dorca, sau Tabita, îi ajuta pe săraci, iar Petru a înviat-o. Cheia slujirii deschide uşa sprijinului şi a încurajării celor care sunt în nevoie. Părtăşia care se creează astfel îi ajută pe cei în nevoie să înţeleagă mai bine ce fel de dragoste simte Dumnezeu pentru ei. Astfel, ajunge în mâna lor cea de-a şaptea cheie: mărturia personală. Mărturia personală face publică puterea lui Dumnezeu. Biblia ne spune că noi îl putem învinge pe vrăjmaş prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei noastre.

  Tu ce cheie a împărăţiei vei folosi astăzi?

  Tamara Brown

  Cheile împărăției - 2018. Dumnezeu ne dă chei spirituale - cheile împărăţiei - pe care nu vrem să le pierdem, întrucât ne fac accesibilă prezenţa profundă a lui Dumnezeu.
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Fascinația neobișnuitului

  Isus în iesle – rumen în obraji și neajutorat – ne-a arătat cât de vulnerabil S-a făcut, din dragoste pentru noi. Nu a dus El pe pământ o viață dintre cele mai neobișnuite? Și acest fel neobișnuit de a fi nu a fost pentru El și pentru noi o binecuvântare?

  Maratonul spiritual

  Bucuria mesei din ceruri va fi cea mai frumoasă masă de nuntă – nunta Mielului: Antrenorul nostru, Susținătorul și Salvatorul nostru. Din mâna Sa și prin harul Său noi vom primi coroanele victoriei. Lauda fie a lui Dumnezeu!

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Publicate astăzi

  Trifoi cu patru foi

  Știind că nimic nu vine la întâmplare sau fără să aibă o sursă anume, fii cu o măsură de înțelepciune și de conștiență: mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru bun primit, chiar dacă nu îți explici cum s-a întâmplat. Nu cădea în extrema cealaltă, a ghinionului. Așa cum norocul este un termen pentru ceva iluzoriu, la fel este și termenul de ghinion. Dar și în cazul unor sentimente negative și al senzației că primești numai lucruri rele, poți face ceva: roagă-te! Dumnezeu îl poate opri pe cel rău să te atingă cu darurile lui otrăvite. Dacă există un „noroc”, acela este Dumnezeul nostru.

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...