Strâng Cuvântul Tău în inima mea

  Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi… – Deuteronomul 6:7 p.p.

  Eram în tramvai, în Bucureşti, întorcându-mă dintr-o vizită misionară pe care o făcusem unei doamne care, ulterior, a devenit primul rod câştigat pentru Hristos. Drumul până la gazda unde locuiam era destul de lung, dar am avut o surpriză deosebită. A urcat în tramvai un tânăr sărăcăcios îmbrăcat, care a început să recite „Luceafărul”, de Eminescu. Cu respiraţia întretăiată, muţi de uimire, am urmărit interpretarea lui ireproşabilă, iar multe persoane erau cu lacrimi în ochi. Toţi cei prezenţi i-au oferit bani, după puterile lor. Mi-am spus în sinea mea: Ce frumos ar fi să ştim pe de rost pagini întregi din Scriptură! N-ar mai avea loc vrăjmaşul unde să semene neghina lui!

  Obişnuiam să memorez texte biblice, dar acum mi-am pus ca ţintă să urc mai sus, asa că am început să învăţ psalmi întregi şi paragrafe din Biblie şi Spiritul Profetic.

  Ca mamă, m-am străduit să-i ajut pe copiii mei, de mici, să memoreze versete din Biblie şi acestea le-au fost lumină pe tot traseul vieţii. Mama lui Barry Black obişnuia la fel. Într-o zi, când avea treisprezece ani, Barry a trebuit să memoreze Proverbele 1:10: „Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!” Chiar în acea zi, doi tineri din cartier i-au cerut să-i ajute să-i dea „o mamă de bătaie” unui alt băiat. Vorbind despre această întâmplare, Barry a povestit că şi-a amintit textul memorat şi a refuzat să îi însoţească. În ziua următoare a aflat că cei doi băieţi nu doar că l-au bătut pe celălalt tânăr, ci au ajuns chiar să îl omoare. Unul dintre cei doi tineri i-a mărturisit lui Barry că nu el, ci prietenul său era asasinul. Totuşi, cei doi au fost arestaţi şi condamnaţi la închisoare. Memorarea şi punerea în practică de către Barry a ceea ce spune Proverbele 1:10 l-a salvat de la închisoare. Astăzi, dr. Barry Black este al 63-lea capelan al Senatului Statelor Unite şi, până în prezent, singurul adventist de ziua a şaptea care ocupă o poziţie atât de înaltă.

  Înmagazinând în mintea noastră minunatele făgăduinţe ale lui Dumnezeu, ne pregătim arme eficiente pentru a dejuca planurile lui Satana. În curând, nu vom mai avea nici Biblii, nici cărţi de imnuri, dar le vom putea citi de pe ecranul minţii noastre, dacă le-am memorat. „Numai aceia care şi-au întărit mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în ultimul mare conflict” (Tragedia veacurilor, p. 525).

  Să ne luăm drept ţintă ca zilnic să culegem perle de rouă de pe pajiştea Scripturii şi să le păstrăm în cupa unei minţi curate, de unde slava cerească va izvorî pentru a-i lumina şi pe cei din jur.

  Magdalena Toma, Arad

  Strâng Cuvântul Tău în inima mea - 2018. Să ne luăm drept ţintă ca zilnic să culegem perle de rouă de pe pajiştea Scripturii şi să le păstrăm în cupa unei minţi curate, de unde slava cerească va izvorî pentru a-i lumina şi pe cei din jur.
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Fascinația neobișnuitului

  Isus în iesle – rumen în obraji și neajutorat – ne-a arătat cât de vulnerabil S-a făcut, din dragoste pentru noi. Nu a dus El pe pământ o viață dintre cele mai neobișnuite? Și acest fel neobișnuit de a fi nu a fost pentru El și pentru noi o binecuvântare?

  Maratonul spiritual

  Bucuria mesei din ceruri va fi cea mai frumoasă masă de nuntă – nunta Mielului: Antrenorul nostru, Susținătorul și Salvatorul nostru. Din mâna Sa și prin harul Său noi vom primi coroanele victoriei. Lauda fie a lui Dumnezeu!

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Publicate astăzi

  Trifoi cu patru foi

  Știind că nimic nu vine la întâmplare sau fără să aibă o sursă anume, fii cu o măsură de înțelepciune și de conștiență: mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru bun primit, chiar dacă nu îți explici cum s-a întâmplat. Nu cădea în extrema cealaltă, a ghinionului. Așa cum norocul este un termen pentru ceva iluzoriu, la fel este și termenul de ghinion. Dar și în cazul unor sentimente negative și al senzației că primești numai lucruri rele, poți face ceva: roagă-te! Dumnezeu îl poate opri pe cel rău să te atingă cu darurile lui otrăvite. Dacă există un „noroc”, acela este Dumnezeul nostru.

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...