Trezirea!

  Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-l slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor. – Apocalipsa 14:6,7

  Chiar înainte de răsărit, într-o dimineaţă de ianuarie, am fost treziţi de un cântat puternic: cucu-cucu. O pauză, apoi din nou. Era un cuc, bineînţeles. În timpul iernii, aceste păsări nu cântă, dar, pe măsură ce se face cald, cucul mascul devine zgomotos. Pentru că fac multă gălăgie şi se trezesc cu noaptea în cap, cucii sunt ceasuri deşteptătoare eficiente. Întrucât se apropiau zorile, pasărea „noastră” a simţit căldura şi a început să cânte. Fără greş, cucul ne trezea fix la ora 6:30, devenea tot mai insistent, după care îşi lua zborul împreună cu partenera, în căutare de mâncare. Şi ne trezea nu doar pe noi, ci şi pe vecini. A devenit prietenul nostru şi, la rândul nostru, îl salutam în fiecare zi cu „bună dimineaţa”.

  De obicei, căldura verii face victime în India. În acea vară a fost extrem-extrem de cald. Totuşi, în mijlocul unor zile toride, auzeam cucul cântând. Îi recunoşteam debutul modest, apoi creştea intensitatea, atingând apogeul la al şaptelea sau al optulea cucu. Apoi cântatul se oprea brusc, doar pentru a fi repetat imediat. Deşi ea însăşi suferea de cald şi de lipsă de apă, pasărea îi avertiza pe trecători de pericolele valurilor de căldură.

  Apelul cucului îmi reaminteşte de apelul răbdător, perseverent al lui Dumnezeu adresat copiilor Săi, în dorinţa de a le capta atenţia şi a-i avertiza – a-i avertiza că valul de căldură al păcatului creşte în intensitatea sa letală în aceste ultime zile ale istoriei pământului. Multe suflete, muribunde în păcat, au nevoie de chemarea la izvorul de apă vie. Cei care sunt adormiţi spiritual au nevoie să fie treziţi şi făcuţi conştienţi că timpul se scurge repede. Cântecul cucului îmi aduce aminte şi de faptul că trebuie să ne alăturăm lui Dumnezeu în apelurile Sale adresate oamenilor din toate popoarele. O judecată divină va avea loc. Oamenii trebuie să ştie că fiecare nume este luat în vizor de către Judecătorul ceresc. De asemenea, trebuie să le aducem la cunoştinţă şi vestea bună – aceea că Isus este avocatul lor, care deja a achitat cu sângele Său răscumpărarea pentru păcatele lor.

  Aşa cum cucul cântă în fiecare zi, să facem şi noi apel astăzi la cei din jur să cadă la picioarele lui Isus şi să se închine Creatorului şi Răscumpărătorului lor.

  Birdie Poddar

  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Hristos este podul

  Mă rog și vorbesc numai cu Domnul nostru așa cum o fac de ani de zile ca o creștină devotată. Dar darul acela îmi amintește că Hristos a murit pe cruce pentru noi; El este podul nostru și ar fi bine ca și noi să murim față de noi în fiecare zi și să trăim pentru El.

  Garanție pe viață

  Sunt atât de recunoscătoare că ochiul Lui veghează într-adevăr asupra vrăbiilor. Așa că am încredere că îi pasă și de mine!

  Publicate astăzi

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...

  Alege

  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și...