Dumnezeul fizicii și al frumosului

  Înţelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită? – Iov 37:16

  Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de calcedonie; a patra, de smarald; a cincea, de sardonix; a şasea, de sardiu; a şaptea, de crisolit; a opta, de berii; a noua, de topaz; a zecea, de crisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist. – Apocalipsa 21:19,20

  Când sunt întrebată cu ce mă ocup, răspund că sunt profesoară de fizică. Mi s-a întâmplat de multe ori ca interlocutorul să mă întrebe mirat: „Cum e posibil să-ţi placă o asemenea materie plictisitoare, cu atâtea legi şi teorii?” Aş vrea totuşi să-ţi pun acum o întrebare: Te-ai gândit vreodată că, fără aceste legi, nu ne-am afla pe această planetă? Dacă n-ar exista legea gravitaţiei, am pluti prin spaţiu şi n-am putea atinge pământul. Dumnezeu a creat această lege în săptămâna creaţiei (Geneza 1), odată cu toate celelalte legi necesare ordinii şi siguranţei, cu unicul scop de a da sens existenţei noastre. În acest proces, nu a omis nici cel mai mic detaliu.

  Ceea ce mă uimeşte este faptul că Dumnezeul legilor (obiectul de studiu al fizicii) este totodată un Dumnezeu al armoniei şi al esteticii. El a creat şi frumosul şi Ii place frumosul. Şi-a luat timp să-i dea formă primei femei, Eva, şi a făcut-o extraordinar de frumoasă, având grijă de toate amănuntele. Pasiunea Lui pentru frumos poate fi observată de-a lungul istoriei sacre, în superba platoşă a marelui-preot (Exodul 28:17-20) şi în splendidul Templu al lui Solomon. La fel, locul în care ne vom închina Lui pentru veşnicie va fi împodobit cu aur şi pietre preţioase şi ne va încânta ochiul cu proporţionalitatea, strălucirea şi frumuseţea lui!

  Abia aştept cerul, unde ne vom închina lui Dumnezeu în mijlocul nestematelor! Voi studia noi legi ale fizicii, în timp ce îmi voi desfăta privirea cu frumuseţile Noului Ierusalim! Încerc să-mi imaginez cetatea sfântă cu temelia ei din douăsprezece pietre preţioase, de diferite culori.

  Iar fizica va explica perfecţiunea pe care o vom contempla şi de care ne vom bucura împreună cu El, Dumnezeul legilor frumuseţii, ordinii, simetriei şi iubirii.

  Vrei să te închini Lui împreună cu mine? Doar El merită să primească slava, cinstea, lauda şi binecuvântarea! Amin! Ne vedem acolo!

  Marii Ritter-Hein

  Dumnezeul fizicii și al frumosului - 2018. Abia aştept cerul, unde ne vom închina lui Dumnezeu în mijlocul nestematelor! Voi studia noi legi ale fizicii, în timp ce îmi voi desfăta privirea cu frumuseţile Noului Ierusalim! Încerc să-mi imaginez cetatea sfântă cu temelia ei din douăsprezece pietre preţioase, de diferite culori.
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...