Principiul allelon

  Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii. Romani 13:8

  Timpul de probă al omenirii se va încheia în curând şi Isus va veni însoţit de măreţul alai al îngerilor Săi, dar trebuie să mărturisesc că noi nu suntem gata. În rândurile noastre se ignoră, se neglijează, ba chiar se dispreţuieşte un anumit standard. Standardul la care mă refer este valabil deopotrivă pentru cei religioşi şi nereligioşi, pentru oamenii din orice neam, seminţie, limbă şi norod, pentru toţi bărbaţii, toate femeile şi toţi copiii. El este esenţial pentru orice om, relaţie, familie, comunitate, naţiune, continent şi planetă. Biblia vorbeşte despre el mai mult decât despre orice alt standard şi, cu toate acestea, mulţi dintre cei care declară a o urma îl privesc cu indiferenţă. Ba unii îl sfidează tocmai în numele respectării standardelor!

  Isus l-a exprimat clar de trei ori, Pavel, de două ori. Petru, o dată, iar loan, de şase ori. Toţi scriitorii biblici fac aluzie la el de nenumărate ori. Isus şi Pavel l-au prezentat ca pe un rezumat al întregii Legi, subliniind caracterul lui atotcuprinzător. În predica Sa despre semnele sfârşitului, din Matei 24, Isus a afirmat că mulţi oameni din poporul lui Dumnezeu vor acţiona contrar acestei porunci când se vor trăda şi urî unii pe alţii (versetul 10).

  Standardul acesta este, după cum ţi-ai dat seama probabil, „să vă iubiţi unii pe alţii”. În greceşte este agapeo allelon. Diversele variante ale acestei porunci ne descoperă cât este ea de esenţială pentru viaţa spirituală. Noi vorbim des despre agape, dar mai rar despre allelon. Şi totuşi Noul Testament îl întrebuinţează pe acesta din urmă aproape la fel de des ca pe cel dintâi! „Unii pe alţii” – allelon – ne ajută să înţelegem ce este agape, pentru că agape nu are sens fără allelon. În epistolele din Noul Testament găsim o sumedenie de versiuni ale expresiei „unii pe alţii”. Suntem îndemnaţi, printre altele, să ne dăm întâietate unul altuia, să ne zidim unii pe alţii, să ne sfătuim unii pe alţii, să ne primim unii pe alţii, să fim buni unii cu alţii, să veghem unii asupra altora şi să-i privim pe ceilalţi mai presus de noi înşine. Nici formaliştii, cu răceala lor, nici legaliştii, cu aroganţa lor, nici cei gata de compromis, cu neprincipialitatea lor, şi nici păgânii, cu semeţia lor, nu reuşesc să se ridice la înălţimea acestui standard. Şi, dacă tot nu ajungem atât de sus, să ne plecăm până la pământ înaintea lui Dumnezeu astăzi şi să recunoaştem că nu ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit Isus.

  Cine vrea să adopte principiul allelon! Dumnezeu este întruchiparea lui. El va trăi în noi dacă Îl primim.

  Jennifer Jill Schwirzer

  Principiul allelon - 2018. Nici formaliştii, cu răceala lor, nici legaliştii, cu aroganţa lor, şi nici păgânii, cu semeţia lor, nu reuşesc să se ridice la înălţimea standardului lui Isus. Şi, dacă tot nu ajungem atât de sus, să ne plecăm până la pământ înaintea lui Dumnezeu astăzi şi să recunoaştem că nu ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit Isus.
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Fascinația neobișnuitului

  Isus în iesle – rumen în obraji și neajutorat – ne-a arătat cât de vulnerabil S-a făcut, din dragoste pentru noi. Nu a dus El pe pământ o viață dintre cele mai neobișnuite? Și acest fel neobișnuit de a fi nu a fost pentru El și pentru noi o binecuvântare?

  Maratonul spiritual

  Bucuria mesei din ceruri va fi cea mai frumoasă masă de nuntă – nunta Mielului: Antrenorul nostru, Susținătorul și Salvatorul nostru. Din mâna Sa și prin harul Său noi vom primi coroanele victoriei. Lauda fie a lui Dumnezeu!

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Publicate astăzi

  Trifoi cu patru foi

  Știind că nimic nu vine la întâmplare sau fără să aibă o sursă anume, fii cu o măsură de înțelepciune și de conștiență: mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru bun primit, chiar dacă nu îți explici cum s-a întâmplat. Nu cădea în extrema cealaltă, a ghinionului. Așa cum norocul este un termen pentru ceva iluzoriu, la fel este și termenul de ghinion. Dar și în cazul unor sentimente negative și al senzației că primești numai lucruri rele, poți face ceva: roagă-te! Dumnezeu îl poate opri pe cel rău să te atingă cu darurile lui otrăvite. Dacă există un „noroc”, acela este Dumnezeul nostru.

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Umilinţa, smerenia, modestia

  Dacă ne supunem inima lui Dumnezeu în fiecare zi, nu avem nevoie să ne supunem oamenilor care folosesc arestarea, amenințarea sau intimidarea, chiar dacă le folosesc în numele Domnului.

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...