Mărturie pentru Isus

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. – loan 3:16

  Într-o zi, stăteam de vorbă cu unul dintre mulţii mei nepoţi şi îi explicam ce aşteaptă Dumnezeu de la un creştin. Nepotul meu drag nu crede în creştinism. II consideră un sistem de credinţe menit să-i controleze pe oameni. I-am explicat că a fi creştin înseamnă a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor personal şi a avea o relaţie bazată pe iubire cu Acela care ne va face în stare să împlinim voia Sa.

  Pe parcursul discuţiei noastre, i-am mai explicat că a fi creştin adevărat înseamnă a împlini voia lui Dumnezeu din dragoste, pentru că Fiul Său, Isus Hristos, ne iubeşte atât de mult încât Şi-a dat viaţa ca să ne mântuiască din păcat.

  Creştinii trebuie să aibă o relaţie foarte strânsă cu Hristos ca să poată împlini voia Sa. Ascultarea prin puterea Sa este un proces îndelungat, care durează practic toată viaţa. (Biblia numeşte acest proces „sfinţire”). Noi putem face totul doar prin Hristos, care ne întăreşte (Filipeni 4:13).

  I-am explicat mai departe că puterea aceasta poate fi obţinută de la Hristos prin rugăciune. Noi îl ascultăm vorbindu-ne prin studiul Bibliei. Cerem călăuzirea Duhului Sfânt ca să cunoaştem voia lui Dumnezeu şi planul Său cu viaţa noastră.

  Nepotul meu mi-a răspuns că el crede doar în Iehova. I-am arătat că şi creştinii cred în Iehova. Dumnezeu are multe nume, iar Iehova este unul dintre numele Lui şi înseamnă „Domnul”. I-am arătat în Biblie numele Iehova (Exodul 6:3; Psalmii 83:18; Isaia 12:2; 26:4).

  În timpul acestei conversaţii, m-am rugat (şi continui să mă rog) ca nepotul meu să înţeleagă într-o zi că singuri nu putem face nimic ca să ne mântuim. Ascultarea de legea lui Dumnezeu prin exercitarea voinţei nu ne poate mântui. Doar sângele vărsat de Isus ne poate ierta şi curăţa de păcate.

  I-am spus nepotului meu că singurul lucru pe care îl putem „face” ca să fim mântuiţi este să alegem să ne dedicăm inima, voinţa şi viaţa lui Dumnezeu. Nu avem nimic în noi înşine ca să merităm harul Său, căci, după cum arată Biblia, „neprihănirea” noastră este ca o haină mânjită în ochii lui Dumnezeu (Isaia 64:6). Rugăciunea mea este ca rudele mele şi prietenii mei să cunoască personal dragostea lui Isus!

  Noi putem să le dăm mărturie despre Isus celor din jurul nostru, dar numai Dumnezeu poate să mântuiască.

  Moselle Slaten Blackwell

  Mărturie pentru Isus - 2018. Singurul lucru pe care îl putem „face” ca să fim mântuiţi este să alegem să ne dedicăm inima, voinţa şi viaţa lui Dumnezeu. Nu avem nimic în noi înşine ca să merităm harul Său, căci, după cum arată Biblia, „neprihănirea” noastră este ca o haină mânjită în ochii lui Dumnezeu (Isaia 64:6).
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Nu ești singură

  L-am auzit pe Dumnezeu care spunea: „Totuși, Cynthia, am fost cu tine toată ziua!” În acel moment m-am ridicat, am plecat de la școală, am intrat în mașină și am condus spre casă cu bucurie. Mulțumesc, Isuse, că ai fost cu mine toată ziua și că mereu ești alături de mine!

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 2

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  De unul singur

  Încearcă să repari ceva ori să realizezi un proiect cât de mic. Te vei simți mai împlinit decât dacă îl cumperi. Apostolul Pavel prefera să realizeze lucruri cu mâna lui; făcea corturi.

  Un vas de cinste

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!

  Fiul risipitor

  Dumnezeu este dispus să te ierte, să alerge în întâmpinarea ta, să cadă la gâtul tău şi să te sărute, ca să te poţi bucura de adevăratul tău statut: acela de fiu preaiubit.
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis