Curățați plantele și cultivați cele mai bune roade (2)

  Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale: leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât. Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat şi îţi vor vorbi la deşteptare! Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină. – Proverbele 6:20-23

  Mandatul şi promisiunea din Proverbele 22:6 nu sunt doar pentru părinţi; sunt pentru toţi cei care răspund chemării lui Dumnezeu pentru vieţile lor. Asemenea educării copiilor, nici noi nu ar trebui să ne lăsăm în virtutea inerţiei. Psalmii 51:5 ne reaminteşte: „Iată că sunt născut în nelegiuire şi în păcat m-a zămislit mama mea.” Prin natura noastră, avem inimi corupte, care trebuie redirecţionate pe calea pe care ar trebui să mergem – calea lui Dumnezeu.

  Dacă ne iubim copiii şi pe noi înşine, ne vom educa inimile în felul dorit de Dumnezeu. Adică, fiecare copil ar trebui condus, cât mai curând posibil, spre a-L cunoaşte pe Mântuitorul. Zilnic trebuie să căutăm să cunoaştem voia lui Dumnezeu pentru vieţile noastre şi pentru acea zi.

  Atenţia mi-a fost atrasă de frumoşii pomi fructiferi cultivaţi pe spalier, priveam cu plăcere formele lor geometrice şi mă gândeam la fluxul optimizat de sevă care avea ca rezultat fructe mai multe şi mai mari decât văzusem în oricare altă livadă.

  Cu aproximativ patruzeci de ani în urmă, chemarea pe care Dumnezeu mi-a facut-o m-a condus la studiul zilnic al Cuvântului Său, iar El continuă să-mi arate ce trebuie curăţat în viaţa mea. Acelaşi lucru va face cu oricare dintre noi, dacă şi noi căutăm să-I aflăm voia şi cooperăm cu El în procesul de curăţare.

  În cazul unora, satisfacţia sexuală este cea care trebuie amânată.

  Pentru alţii, poate fi obiceiul de a minţi sau de a spune adevăruri parţiale cel care trebuie eliminat.

  Pentru alţii, poate fi ura faţă de duşmani – şeful dur sau un coleg de muncă. Astăzi, decizia ne aparţine – decizia de a cultiva o viaţă capabilă să poarte roada Duhului Sfânt, o sculptură vie, o mărturie frumoasă a interacţiunii dintre Grădinarul ceresc şi oamenii creaţi de El. Meditaţi la cuvintele Scripturii pentru a vă călăuzi, deoarece „sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină”.

  Prudence LaBeach Pollard

  Curățați plantele și cultivați cele mai bune roade (2) - 2018. Astăzi, decizia ne aparţine - decizia de a cultiva o viaţă capabilă să poarte roada Duhului Sfânt, o sculptură vie, o mărturie frumoasă a interacţiunii dintre Grădinarul ceresc şi oamenii creaţi de El. Meditaţi la cuvintele Scripturii pentru a vă călăuzi, deoarece „sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină".
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...