Disciplinează cu blândețe!

  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. – Galateni 5:22,23

  Odată, pe când strângeam fonduri ca voluntar la o şcoală locală, am observat (deşi nu am auzit) cum un profesor îşi certa elevul preadolescent în prezenţa mamei acestuia. Mama era de asemenea voluntară, iar profesorul i-a chemat pe ea şi pe fiul ei în sala lui de clasă. Pe când ieşeau de la acea întâlnire în trei, am privit faţa descurajată a băiatului şi am văzut-o pe mamă cum îşi ştergea lacrimile. Şi-au încheiat lucrul la strângerea de fonduri, dar situaţia lor îmi producea în continuare tristeţe. M-am strecurat lângă mamă şi i-am dat o îmbrăţişare, fără să o întreb de ce plânge.

  Puţin mai târziu am avut ocazia de a-l aborda pe profesor între patru ochi.

  – Şi eu am fost profesoară, i-am spus calm. Şi am fost şi părintele unui copil entuziast odată, dar care acum este un fiu risipitor.

  Cum profesorul mă asculta cu o atenţie precaută, am continuat:

  – Încă de mic, fiul meu a făcut tot ce a putut pentru a fi de ajutor. Dar o profesoară dintr-o şcoală creştină a înţeles greşit ajutorul pe care el îl oferea altor elevi, interpretându-l ca fiind un comportament nepotrivit în clasă. Odată chiar l-a dus în baia fetelor pentru a-i trage o palmă la fund şi a-l acuza de neascultare. Apoi a refuzat să-l treacă clasa la finalul anului şcolar. A vorbit cu alţii despre fiul meu, dar niciodată cu mine.

  Cum profesorul nu dădea pe faţă vreo urmă de dezinteres, am dezvoltat ideea:

  – Aşa că anul următor mi-am înscris fiul la o şcoală de stat. I-am scris de asemenea şi unui jurnalist care avea o rubrică de sfaturi creştine şi care, într-un fel, a devenit un activist pentru cauza fiului meu şi a altora ca el, care au fost trataţi greşit de profesori. Eforturile jurnalistului au fost răsplătite în sensul apariţiei unei noi stipulări care le cerea celor care doreau să predea în şcoli parohiale să parcurgă un curs de psihologie a copilului. Din nefericire, fiul meu va purta mereu o cicatrice adâncă a rănii provocate de acea profesoară.

  L-am rugat sincer pe ascultătorul meu să se poarte cu blândeţe cu elevii săi şi cu familiile acestora. Mai târziu în aceeaşi zi, l-am văzut chemându-l pe elev şi pe mama lui pentru a doua oară în clasă. De această dată, toţi au ieşit zâmbind din sala de clasă.

  În Galateni 5, Pavel a enumerat blândeţea printre roadele Duhului Sfânt. Ca urmare a faptului că ţi-ai cultivat roada blândeţii şi ai atins o inimă, pe chipul cui ai putea să aşezi un zâmbet astăzi?

  Consuelo Roda-Jackson

  Disciplinează cu blândețe! - 2018. În Galateni 5, Pavel a enumerat blândeţea printre roadele Duhului Sfânt. Ca urmare a faptului că ţi-ai cultivat roada blândeţii şi ai atins o inimă, pe chipul cui ai putea să aşezi un zâmbet astăzi?
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...