Uneori nu

  Am fost tânăr şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea. – Psalmii 37:25

  Uneori, Dumnezeu spune „da” rugăciunilor noastre, alteori spune „aşteaptă”, iar alteori spune „nu”. Oare de ce ar spune „nu” un Dumnezeu care aşteaptă cu atâta nerăbdare să-ţi audă rugăciunile? Dumnezeu ne oferă lecţii valoroase atunci când răspunsul său este „nu”. Haideţi să ne gândim puţin la trei giganţi din punct de vedere al credinţei cărora li s-a răspuns „nu” la rugăciuni.

  Moise L-a implorat pe Dumnezeu să intre în Ţara făgăduinţei. Dumnezeu a spus „nu”. De ce? Dumnezeu dorea ca Moise să înţeleagă că păcatul are consecinţe grave. Când Isus S-a rugat cu umilinţă ca, dacă ar fi cu putinţă, să fie scutit de amara separare de Tatăl prin moarte, Dumnezeu a spus „nu”. Tatăl dorea să ne salveze în singurul mod posibil – prin moartea Fiului Său, Isus. Când Pavel s-a rugat ca „ţepu-şul” din carnea sa să fie smuls, Dumnezeu a spus „nu”. Apostolul avea nevoie de mai multe ocazii de a creşte prin suferinţă şi prin credinţă. Toţi aceşti coloşi ai credinţei au văzut – în cuvintele lui Pavel – că harul lui Dumnezeu era „de ajuns” pentru ei, chiar şi atunci când răspunsul Lui era „nu” (2 Corinteni 12:8). Dumnezeu avea ceva mai bun pregătit pentru ei.

  Aşa se întâmplă şi în cazul tău. Poate ai crezut că o persoană anume era bărbatul visurilor tale şi că, dacă nu te căsătoreşti cu el, nu vei fi niciodată fericită. Te-ai rugat, şi Dumnezeu a zis „nu”. Ţi-ai spus în sinea ta: „Nu voi fi niciodată fericită.” Dar Dumnezeu are pregătit ceva mai bun pentru tine. Aşa a făcut în cazul meu când, în mijlocul tristeţii, El l-a adus la clasa de studiu biblic de la biserica mea pe Trevor Fraser. M-am uitat în ochii lui mari şi l-am uitat pe loc pe celălalt băiat. Refuzul lui Dumnezeu a fost un act de iubire faţă de mine!

  Poate că refuzul lui Dumnezeu are de-a face cu o slujbă nouă sau o altă problemă. Cum mai poţi trăi după acest refuz? În primul rând ni-i amintim pe Moise, Pavel şi Isus şi felul în care s-a terminat istoria lor. „În viaţa viitoare, tainele care aici ne-au necăjit şi dezamăgit ni se vor desluşi. Vom vedea că rugăciunile noastre aparent neascultate şi aşteptările noastre zadarnice s-au numărat printre binecuvântările cele mai mari.” (E.G. White, Divina vindecare, Editura Viaţă şi Sănătate, 2010, p. 358)

  Surorile mele dragi, aşteptaţi cu răbdare alegerea lui Dumnezeu pentru voi. Ştiu că viitorul oferit de Dumnezeu va fi mai bun decât prezentul!

  Edith C. Fraser

  Uneori nu - 2018. Dumnezeu are pregătit ceva mai bun pentru tine. Aşa a făcut în cazul meu când, în mijlocul tristeţii, El l-a adus la clasa de studiu biblic de la biserica mea pe Trevor Fraser (viitorul soț). M-am uitat în ochii lui mari şi l-am uitat pe loc pe celălalt băiat. Refuzul lui Dumnezeu a fost un act de iubire faţă de mine!
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...