Să construim pentru veșnicie

  Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. – Romani 12:4,5

  Dumnezeu ne-a dat ochi să vedem, urechi să auzim, nas să mirosim, piele să atingem şi limbă să gustăm. Precum diferitele părţi ale corpului nostru îndeplinesc diferite funcţii, la fel sunt şi membrii care alcătuiesc trupul bisericii şi care au diferite roluri. Fiecare persoană este binecuvântată cu diferite talente, care, la rândul lor, clădesc împărăţia lui Dumnezeu.

  Romani 12:6 ne spune de asemenea că „avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat”. Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi, cu feluritele noastre talente şi daruri, este chemat să le folosească pentru clădirea împărăţiei lui Dumnezeu. Noi trebuie să cultivăm aceste talente, daruri şi abilităţi individuale în vederea câştigării sufletelor pentru veşnicie.

  Creaturile care îşi iau viaţa de la Dumnezeu ar trebui să-I aducă în schimb Creatorului lor cinstea, gloria şi lauda care I se cuvin Numelui Său sfânt. Făcând acest lucru, ajungem să fim asemenea Lui, după chipul şi asemănarea Sa.

  Ne folosim la maximum talentele, prin credinţă, şi, plini de recunoştinţă, avem încredere în faptul că Mântuitorul Se bucură să ne cântărească talanţii folosiţi pentru clădirea împărăţiei Sale.

  Cu ajutorul Său, ne dezvoltăm aceste talente, convinşi fiind de faptul că Dumnezeu ne va şlefui, curăţa şi desăvârşi potrivit voinţei Sale, pregătindu-ne pentru lucrarea Sa.

  Nu trebuie să ne desconsiderăm niciodată talentul, deoarece, în înţelepciunea Sa, Dumnezeu ţese împreună talentele fiecărui individ în parte pentru a crea o frumoasă tapiserie. Fiecare talent trebuie folosit în aşa fel încât să ne atragă inimile foarte aproape de Dumnezeu.

  În plus, fiecare talent folosit corect le oferă oamenilor o mai bună înţelegere a cerului.

  Când ne predăm vieţile voinţei lui Dumnezeu, El ne echipează pentru lucrarea Sa. Ne sporeşte talentele, timpul şi bucuria de a fi parteneri cu El. Devenim împreună-lucrători cu Dumnezeu. El ne pune pe drumul cel bun, în timp ce noi ne desfăşurăm treburile de zi cu zi, având în acelaşi timp un ochi îndreptat spre Dumnezeu şi spre împărăţia Sa, care stă să vină.

  Samantha Bullock

  Să construim pentru veșnicie - 2018. Când ne predăm vieţile voinţei lui Dumnezeu, El ne echipează pentru lucrarea Sa. Ne sporeşte talentele, timpul şi bucuria de a fi parteneri cu El. Devenim împreună-lucrători cu Dumnezeu. El ne pune pe drumul cel bun, în timp ce noi ne desfăşurăm treburile de zi cu zi, având în acelaşi timp un ochi îndreptat spre Dumnezeu şi spre împărăţia Sa.
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Fascinația neobișnuitului

  Isus în iesle – rumen în obraji și neajutorat – ne-a arătat cât de vulnerabil S-a făcut, din dragoste pentru noi. Nu a dus El pe pământ o viață dintre cele mai neobișnuite? Și acest fel neobișnuit de a fi nu a fost pentru El și pentru noi o binecuvântare?

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...