Trebuie să ne rugăm

  Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şl va căuta faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. – 2 Cronici 7:14

  Rugăciunea este un privilegiu. Nu este doar o binecuvântare, ci, pentru poporul lui Dumnezeu, nu este un lucru opţional. Pentru a intra în împărăţia cerurilor, trebuie să ne rugăm. Pentru a rămâne conectaţi la puterea divină, trebuie să ne rugăm. Pentru a-L invita pe Domnul în vieţile noastre, trebuie să ne rugăm. Dar, înainte de a ne ruga, trebuie să fim umili.

  Fie că trecem prin perioade bune, fie că trecem prin perioade grele din viaţa noastră, atitudinea noastră trebuie să fie una de rugăciune şi credinţă. Căci „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6), iar rugăciunea fără credinţă este ineficientă. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16). Prin urmare, neprihănirea şi credinţa sunt amândouă esenţiale pentru rugăciunile ascultate.

  Trebuie să ne rugăm pentru Duhul Sfânt şi pentru ploaia târzie. Trebuie să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru prietenii, vecinii, colegii şi duşmanii noştri. Trebuie să ne rugăm pentru fiii şi fiicele risipitoare care s-au îndepărtat de Mântuitorul. Trebuie să ne rugăm ca aceştia să ajungă din nou în braţele lui Isus.

  Trebuie să ne rugăm pentru conducătorii marilor noastre popoare, realizând faptul că ei vor rămâne mari atâta timp cât îi vor aduce slavă lui Dumnezeu. Dacă îl cinstim pe Dumnezeu, El ne va răspunde la rugăciuni. Cu dragoste, El ne-a arătat un proces în şapte paşi în ceea ce priveşte rugăciunea, după cum am văzut în textul de astăzi.

  Paşii presupun să ne smerim, deoarece umilinţa precede rugăciunea. Rugăciunea ne conduce să-L căutăm pe Dumnezeu; căutându-L pe Dumnezeu, ne vom întoarce de la nelegiuirile noastre. Dumnezeu ne aude rugăciunile. El ne iartă păcatul. În cele din urmă, El ne „tămăduieşte ţara”. Dacă ţara nu este tămăduită şi restaurată, probabil este pentru că trebuie să ne întoarcem şi să ne smerim şi să ne unim în rugăciune sinceră.

  Nu trebuie să cedăm sub presiunile vieţii, nici să fim distraşi de îngrijorările acestei lumi; trebuie să veghem. Singurul mod prin care putem face lucrul acesta cu succes este: „Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tesaloniceni 5:16-18)

  Trebuie să ne păstrăm credinţa. Trebuie să lucrăm pentru Domnul. Şi, cel mai important, trebuie să ne rugăm.

  Tamara Brown

  Trebuie să ne rugăm - 2018. Nu trebuie să cedăm sub presiunile vieţii, nici să fim distraşi de îngrijorările acestei lumi; trebuie să veghem. Singurul mod prin care putem face lucrul acesta cu succes este: „Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Noi suntem epistole

  Eu și soțul am adoptat textul din Matei 25:40 ca pe unul dintre principiile de conduită în viață. Conform celor afirmate de apostolul Pavel, nu suntem doar epistole de citit pentru ceilalți, ci ni se amintește că orice le facem altora, fie bine, fie rău, Îi facem, de fapt, lui Isus.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Publicate astăzi

  Avion de croazieră cu patru motoare

  Există unele lucruri pe care ni le-am putea achiziționa, însă nu ne-ar folosi la nimic, poate doar pentru satisfacerea orgoliului. Poți avea în garaj un Ferrari, dar să nu ai șosele ca să beneficiezi de capacitățile mașinii. Prin urmare, dacă ne putem controla pornirile de grandomanie, vom face și vom cumpăra pentru noi ceea ce se potrivește statutului, dar și posibilităților din contextul în care trăim. Hai să nu înmulțim numărul snobilor, ci mai bine să fim chibzuiți!

  Lumina cerească

  De ce să nu ne preocupăm, dimineața devreme, înainte de munca fiecărei zile, să petrecem timp fără grabă conectați la Sursa luminii cerești? Celor care fac așa, Dumnezeu le-a promis călăuzire în viață.

  Toleranţa

  Astăzi ne putem dezvolta toleranţa, dacă ne înfruntăm responsabilităţile cu încredere în Dumnezeu, în promisiunile Lui şi dacă ne rugăm până primim binecuvântările Lui.

  Sfatul nelegiuit dat de mamă

  Doamne, învață-ne înțelepciunea și bunătatea Ta și ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, îndreptându-i spre Tine! PROVOCARE: Când ți se cere sfatul, gândește-te ce ar spune Isus dacă ar fi întrebat în locul tău!

  A fiatalok Isten eszközei

  „Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.” (Siral 3,27)„Isten fiatalokat hív, akik ifjúságuk lendületével és...