Trebuie să ne rugăm

  Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şl va căuta faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. – 2 Cronici 7:14

  Rugăciunea este un privilegiu. Nu este doar o binecuvântare, ci, pentru poporul lui Dumnezeu, nu este un lucru opţional. Pentru a intra în împărăţia cerurilor, trebuie să ne rugăm. Pentru a rămâne conectaţi la puterea divină, trebuie să ne rugăm. Pentru a-L invita pe Domnul în vieţile noastre, trebuie să ne rugăm. Dar, înainte de a ne ruga, trebuie să fim umili.

  Fie că trecem prin perioade bune, fie că trecem prin perioade grele din viaţa noastră, atitudinea noastră trebuie să fie una de rugăciune şi credinţă. Căci „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!” (Evrei 11:6), iar rugăciunea fără credinţă este ineficientă. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16). Prin urmare, neprihănirea şi credinţa sunt amândouă esenţiale pentru rugăciunile ascultate.

  Trebuie să ne rugăm pentru Duhul Sfânt şi pentru ploaia târzie. Trebuie să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru prietenii, vecinii, colegii şi duşmanii noştri. Trebuie să ne rugăm pentru fiii şi fiicele risipitoare care s-au îndepărtat de Mântuitorul. Trebuie să ne rugăm ca aceştia să ajungă din nou în braţele lui Isus.

  Trebuie să ne rugăm pentru conducătorii marilor noastre popoare, realizând faptul că ei vor rămâne mari atâta timp cât îi vor aduce slavă lui Dumnezeu. Dacă îl cinstim pe Dumnezeu, El ne va răspunde la rugăciuni. Cu dragoste, El ne-a arătat un proces în şapte paşi în ceea ce priveşte rugăciunea, după cum am văzut în textul de astăzi.

  Paşii presupun să ne smerim, deoarece umilinţa precede rugăciunea. Rugăciunea ne conduce să-L căutăm pe Dumnezeu; căutându-L pe Dumnezeu, ne vom întoarce de la nelegiuirile noastre. Dumnezeu ne aude rugăciunile. El ne iartă păcatul. În cele din urmă, El ne „tămăduieşte ţara”. Dacă ţara nu este tămăduită şi restaurată, probabil este pentru că trebuie să ne întoarcem şi să ne smerim şi să ne unim în rugăciune sinceră.

  Nu trebuie să cedăm sub presiunile vieţii, nici să fim distraşi de îngrijorările acestei lumi; trebuie să veghem. Singurul mod prin care putem face lucrul acesta cu succes este: „Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tesaloniceni 5:16-18)

  Trebuie să ne păstrăm credinţa. Trebuie să lucrăm pentru Domnul. Şi, cel mai important, trebuie să ne rugăm.

  Tamara Brown

  Trebuie să ne rugăm - 2018. Nu trebuie să cedăm sub presiunile vieţii, nici să fim distraşi de îngrijorările acestei lumi; trebuie să veghem. Singurul mod prin care putem face lucrul acesta cu succes este: „Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Victoria asupra dulciurilor

  Dacă te lupți cu ceva, te încurajez să-I predai lupta lui Dumnezeu. Postește, roagă-te și cere sprijinul oamenilor cu frică de Dumnezeu, care cred în cuvintele Bibliei și care se pot ruga pentru predarea și victoria ta. Credeți-mă, funcționează și merită tot efortul!

  Nu ești singură

  L-am auzit pe Dumnezeu care spunea: „Totuși, Cynthia, am fost cu tine toată ziua!” În acel moment m-am ridicat, am plecat de la școală, am intrat în mașină și am condus spre casă cu bucurie. Mulțumesc, Isuse, că ai fost cu mine toată ziua și că mereu ești alături de mine!

  Neputința înfrântă

  Faptul că un copil poate privi la binecuvântata speranță chiar așa bolnavă cum este, mi-a ridicat moralul. Atât ea, cât și eu suntem nerăbdătoare să mâncăm împreună din pomul vieții, ale cărui frunze vor sluji „la vindecarea neamurilor”.

  Publicate astăzi

  Binecuvântarea 1

  Domnul să te binecuvânteze, și să te păzească! Domnul să facă să lumineze Fața Lui...

  Uniforma

  Privește azi mai cu atenție și vezi ce modele de vorbire, de comportament sau de gândire te influențează puternic. Găsește ceva care să fie doar al tău și recâștigă-ți unicitatea!

  Cerul este destinația mea

  Isus revine! Atunci nu vom mai călători cu autobuzul sau cu metroul, ci prin intervenția Sa divină. Dacă voi fi în viață, sper să am parte de transformare. Dacă voi fi adormită, mă rog să fiu trezită din somn, ca apoi să privesc în sus și să fiu ridicată să-L întâlnesc pe Domnul în văzduh.

  Drahma pierdută

  Imaginea monedei este excelentă, pentru că moneda poartă imprimată pe ea marca autorităţii emitente. Tu şi cu mine purtăm semnul Creatorului şi chipul Său este restaurant în noi atunci când ne găseşte. Să răspundem afirmativ atunci când Domnul ne caută!
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis