Marea schimbare (2)

  Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornici Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt! Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! – Psalmii 51:9-12

  După ce am aflat din Biblie că Dumnezeu este cel care schimbă inimile noastre. L-am rugat să-mi transforme inima şi sentimentele. L-am rugat să mă ajute să fiu amabilă, blândă şi iertătoare.

  Pe când mă rugam pentru această schimbare a inimii mele, am aflat de asemenea că voi fi transformată dacă voi privi la Hristos, dacă voi avea ochii aţintiţi spre El. Invitaţia Lui pentru mine era: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)

  Cuvintele pe care Ellen White le scrie cu referire la loan, ucenicul lui Isus, mă descriu şi pe mine: „Chiar şi loan, care a avut o legătură mai strânsă cu Cel blând şi umil, nu era din fire blând şi binevoitor. El şi fratele lui erau numiţi „fiii tunetului”. Când au venit la Isus, orice manifestare de dispreţ faţă de El stârnea indignare şi spirit de ceartă. Iritabilitate, dorinţă de răzbunare şi spirit de critică, toate se găseau la ucenicul iubit. El era mândru şi ambiţia lui era să fie cel dintâi în împărăţia lui Dumnezeu.” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, Viaţă şi Sănătate, 2015, p. 249)

  Cu toate acestea, marea schimbare care a avut loc în inima lui loan a avut loc şi în inima mea, prin acelaşi proces. „Dar zi după zi, în contrast cu spiritul său violent, a admirat blândeţea şi îndelunga răbdare a lui Isus şi a ascultat învăţăturile Lui despre umilinţă şi răbdare. Şi-a deschis inima faţă de influenţa dumnezeiască şi a devenit nu numai un ascultător, ci şi un împlinitor al cuvintelor Mântuitorului. Eul a fost ascuns în Hristos. A învăţat să poarte jugul lui Hristos şi să ducă povara Lui” [Ibidem).

  Dragă soră, de când ai început să-L cunoşti pe Isus, ai trăit în viaţa ta această schimbare extraordinară? Dacă nu, si tu poţi fi schimbată după chipul Său, dacă înveţi despre El şi dacă ai privirea îndreptată spre El. Răspunde dragostei Sale, şi El îţi va da o inimă nouă.

  Omobonike Adeola Sessou

  Marea schimbare (2) - 2018. Dragă soră, de când ai început să-L cunoşti pe Isus, ai trăit în viaţa ta această schimbare extraordinară? Dacă nu, si tu poţi fi schimbată după chipul Său, dacă înveţi despre El şi dacă ai privirea îndreptată spre El. Răspunde dragostei Sale, şi El îţi va da o inimă nouă.
  Carolyn Sutton
  O, dacă am înţelege pe deplin măsura dragostei Sale pentru noi! Imediat ce vom încerca să o descoperim, o vom vedea peste tot. Carolyn Rathbun Sutton, alături de alte femei povestesc despre călătoria lor spirituală în cartea „Eu te iubesc și mai mult” - apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Iubindu-i pe cei care nu merită iubirea

  Scump Isus, Îți suntem pentru totdeauna recunoscători pentru harul Tău minunat! Mulțumesc că ne iubești chiar și în momentele noastre cele mai întunecate! Ajută-ne să manifestăm prin cuvinte și fapte dragostea Ta către aproapele.

  Pietricica din pantof

  Te încurajez ca astăzi să-ți iei timp să rezolvi problemele, înainte ca ele să-ți cauzeze mai multă durere și să te coste timp prețios în viitor.

  Renunță la sare!

  Dumnezeu ne cere să călătorim pe un drum mai puțin bătătorit. Mai exact, uneori este foarte greu să lăsăm în urmă durerile, frustrările și mâhnirea. Uneori nu vrem să le lăsăm, pentru că, altminteri, ne-am pierde identitatea din prezent.

  Lanterna

  Eram uimită! Dumnezeu are o mie de căi de a avea grijă de noi. Chiar s-au împlinit cuvintele: „Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!”

  Publicate astăzi

  Primul război mondial

  Astăzi, dacă nu suntem atenți, putem aprinde un război sau, cu mai multă atenție, putem stinge un conflict. Ce vom face? Soluția lui Dumnezeu este întotdeauna împăcarea. Deși pare la îndemână, soluția războiului este cea mai costisitoare variantă. Abia după ce realizăm cât de mari sunt pierderile, regretăm, dar tardiv, că nu am făcut tot ce era posibil pentru a rezolva pașnic un conflict.

  Iubindu-i pe cei care nu merită iubirea

  Scump Isus, Îți suntem pentru totdeauna recunoscători pentru harul Tău minunat! Mulțumesc că ne iubești chiar și în momentele noastre cele mai întunecate! Ajută-ne să manifestăm prin cuvinte și fapte dragostea Ta către aproapele.

  Cununa de glorie şi coroana regala stima de sine

  Nu acorda prea mare importanţă prestigiului oferit de mâna omului! Acest fel de prestigiu este imperfect, deoarece este oferit şi acceptat de simpli muritori. Acordă valoare supremă demnităţii care vine de la Dumnezeu, care ne face desăvârşiţi atunci când o primim.

  Rugă pentru părinți

  Părinte ceresc, Îți predau azi părinții omenești pentru a-i acoperi cu mâna Ta ocrotitoare, pentru a-i întări cu puterea Ta fără margini și pentru a le da credința neclintită! PROVOCARE: Află care sunt anumite probleme și încercări cu care se confruntă părinții tăi și roagă-te pentru acestea în mod special!

  El kell nyernünk a mennyet

  „Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és...
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis