Mai bună cu trecerea vârstei

  Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. – 2 Corinteni 4:16

  Nu îmi place să îmbătrânesc, dar refuz să pretind că acest lucru nu se întâmplă. În plus, viaţa mea nu începe şi nu se sfârşeşte cu existenţa temporară. În textul biblic de mai sus, Dumnezeu — prin Pavel — nu neagă întâmplările vieţii mai triste: îmbătrânirea şi moartea. De fapt, El le descrie în termenii cei mai grăitori şi lipsiţi de speranţă. Îţi poţi imagina cum ar fi să fie schimbat numele din Comisia Specială a Statelor Unite pentru îmbătrânire în Comisia Specială pentru Descompunere? Cetăţenii în vârstă ar lua cu asalt Casa Albă, cu cârjele şi bastoanele în aer, cerând o „etichetă” mai puţin peiorativă. Dar, pe lângă realismul din acest verset, acesta include şi părţile negative inevitabile ale existenţei noastre trecătoare, muritoare, în contextul unei nădejdi spirituale puternice. „Omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi.” Cum? Vrei să spui că ceva în mine devine tot mai bun, nu mai rău? în Isus, odată cu trecerea vârstei, devin mai bună, la fel ca lemnul învechit de timp al unei chitare Martin, care are o rezonanţă mai bună. Devin mai bună, la fel ca un prosop vechi şi folosit, care de fapt absoarbe mai multă apă. Sunt mai bună ca femeie de cincizeci şi şapte de ani, care devine tot mai asemenea lui Isus printr-o reînnoire interioară continuă.

  Ce este acest „om dinăuntru” care se „înnoieşte din zi în zi”? Acest termen, esothen (în greacă) se referă la viaţa interioară a fiinţei umane. Isus a spus: „Căci din esothen, din inima omului, ies gândurile rele” (Marcu 7:21). Înnoirea esothen-ului înseamnă experienţa renaşterii pe care Isus i-a prezentat-o lui Nicodim în taină la lumina lunii. Pentru a fi mai buni din punct de vedere al caracterului, noi avem nevoie de o intervenţie directă, divină şi dramatică. Trebuie să fim născuţi din nou.

  Cea mai mare temere a mea legată de îmbătrânire nu este că îmi pierd memoria sau perspicacitatea, ci că devin ţâfnoasă, morocănoasă, neiubitoare şi de neiubit. Declinul cognitiv îl poate lipsi pe om de capacitatea de a „afişa” o personalitate bună, dar caracterul se află la un nivel mai de bază. Nu te poţi preface că ai un caracter bun. Dar o inimă transformată zi după zi de Duhul Sfânt poate rămâne înmuiată de dragoste şi har mult timp după ce mintea s-a degenerat. Îmi doresc acea transformare.

  Când nu voi mai avea şaptezeci şi şapte de ani, ci optzeci şi şapte (dacă voi trăi atât de mult), poate în ultimele faze de demenţă, aş vrea să fiu ca acea bătrânică foarte drăguţă, care şi-a sărutat fiica şi a spus: „Nu ştiu cine eşti, dar te iubesc.”

  Jennifer Jill Schwirzer

  Mai bună cu trecerea vârstei - 2019. Când nu voi mai avea şaptezeci şi şapte de ani, ci optzeci şi şapte (dacă voi trăi atât de mult), poate în ultimele faze de demenţă, aş vrea să fiu ca acea bătrânică foarte drăguţă, care şi-a sărutat fiica şi a spus: „Nu ştiu cine eşti, dar te iubesc.”
  Carolyn Sutton
  Știai că Dumnezeu se bucură când privește la tine? Știai că doar când se gândește la tine Îi tresaltă inima în cântare? Cartea „Note de bucurie”, apărută la Editura Viață și Sănătate, este plină de povestiri care amintesc de frumoasă legătură dintre Tata și tine, fiica Lui prețioasă. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite că, prin Fiul Său, ne garantează siguranța. Viitorul nostru este sigur.

  Din aceeași categorie

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...