Care va fi răspunsul nostru?

Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ? – Luca 18:8

Când vedem semnele zilelor din urmă în jurul nostru, credem că Isus vine curând. Isus este Cel care a pus întrebarea în versetul de astăzi: „Va găsi El credinţă pe pământ?” Aş vrea să sugerez un acrostih, ale cărui componente vor arăta credinţa (FAITH) noastră în Dumnezeu.
F în acrostihul meu este pentru Tată. Dacă noi credem că Dumnezeu este Tatăl nostru, asta înseamnă că noi suntem copiii Fui. Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi să se adreseze lui Dumnezeu cu „Tatăl nostru care eşti în ceruri” (Matei 6:9). De asemenea, Pavel a scris: „…care ne face să strigăm: «Ava!», adică «Tată!»”. Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:15,16).

A în acrostihul meu este pentru afecţiune. Când tânărul bogat l-a întrebat pe Isus ce poate face ca să aibă viaţă veşnică, El i-a spus să îl iubească pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu tot sufletul, cu toată puterea lui, cu tot cugetul lui şi pe aproapele lui ca pe el însăşi (Luca 10:27). Iubim pe Dumnezeu şi pe oameni aşa cum ne-a cerut Isus să facem? Isus a mai spus că trebuie să ne iubim chiar şi duşmanii. Dumnezeu, prin Pavel, spune copiilor Lui să se „gândească la lucrurile de sus” (Coloseni 3:2).

De același autor

Totul nou

În acrostihul meu, I este pentru influenţă. Îi influenţăm pe alţii spre bine? Isus 50une: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16). Când ne exercităm influenţa în numele lui Dumnezeu, alţii văd reflexia lui Isus în noi şi idesea vor să ştie mai multe despre El.

T în acrostihul meu este pentru încredere. Acolo unde este dragoste pentru Dumnezeu, este de asemenea şi încredere. Deoarece suntem oameni slabi şi uşor înclinaţi spre păcat, avem nevoie să ne încredem în puterea divină pentru biruinţa isupra păcatului. Proverbele 3:5,6 ne mângâie cu: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi a netezi cărările.” Dacă ne încredem pe deplin în Dumnezeu şi acceptăm călăuzirea Lui, atunci cu siguranţă vom fi gata să mergem în cer.

La sfârşit, H în acrostihul meu este pentru fericire. Psalmii 144:15 spune: „Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!” Credinţa noastră statornică în Dumnezeu se va manifesta în dragostea noastră centru Tatăl ceresc, în încrederea în El şi exercitarea corectă a influenţei noastre centru El. Acestea vor conduce la o fericire de nestăvilit, pe care o vom împărtăşi bucuroase cu alţii, împreună cu motivul credinţei noastre: Isus.


Birdie Poddar

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Care va fi răspunsul nostru? - 2019. Credinţa noastră statornică în Dumnezeu se va manifesta în dragostea noastră centru Tatăl ceresc, în încrederea în El şi exercitarea corectă a influenţei noastre centru El. Acestea vor conduce la o fericire de nestăvilit, pe care o vom împărtăşi bucuroase cu alţii, împreună cu motivul credinţei noastre: Isus. pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.