Care va fi răspunsul nostru?

  Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ? – Luca 18:8

  Când vedem semnele zilelor din urmă în jurul nostru, credem că Isus vine curând. Isus este Cel care a pus întrebarea în versetul de astăzi: „Va găsi El credinţă pe pământ?” Aş vrea să sugerez un acrostih, ale cărui componente vor arăta credinţa (FAITH) noastră în Dumnezeu.
  F în acrostihul meu este pentru Tată. Dacă noi credem că Dumnezeu este Tatăl nostru, asta înseamnă că noi suntem copiii Fui. Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi să se adreseze lui Dumnezeu cu „Tatăl nostru care eşti în ceruri” (Matei 6:9). De asemenea, Pavel a scris: „…care ne face să strigăm: «Ava!», adică «Tată!»”. Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:15,16).

  A în acrostihul meu este pentru afecţiune. Când tânărul bogat l-a întrebat pe Isus ce poate face ca să aibă viaţă veşnică, El i-a spus să îl iubească pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu tot sufletul, cu toată puterea lui, cu tot cugetul lui şi pe aproapele lui ca pe el însăşi (Luca 10:27). Iubim pe Dumnezeu şi pe oameni aşa cum ne-a cerut Isus să facem? Isus a mai spus că trebuie să ne iubim chiar şi duşmanii. Dumnezeu, prin Pavel, spune copiilor Lui să se „gândească la lucrurile de sus” (Coloseni 3:2).

  În acrostihul meu, I este pentru influenţă. Îi influenţăm pe alţii spre bine? Isus 50une: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16). Când ne exercităm influenţa în numele lui Dumnezeu, alţii văd reflexia lui Isus în noi şi idesea vor să ştie mai multe despre El.

  T în acrostihul meu este pentru încredere. Acolo unde este dragoste pentru Dumnezeu, este de asemenea şi încredere. Deoarece suntem oameni slabi şi uşor înclinaţi spre păcat, avem nevoie să ne încredem în puterea divină pentru biruinţa isupra păcatului. Proverbele 3:5,6 ne mângâie cu: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi a netezi cărările.” Dacă ne încredem pe deplin în Dumnezeu şi acceptăm călăuzirea Lui, atunci cu siguranţă vom fi gata să mergem în cer.

  La sfârşit, H în acrostihul meu este pentru fericire. Psalmii 144:15 spune: „Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!” Credinţa noastră statornică în Dumnezeu se va manifesta în dragostea noastră centru Tatăl ceresc, în încrederea în El şi exercitarea corectă a influenţei noastre centru El. Acestea vor conduce la o fericire de nestăvilit, pe care o vom împărtăşi bucuroase cu alţii, împreună cu motivul credinţei noastre: Isus.


  Birdie Poddar

  Care va fi răspunsul nostru? - 2019. Credinţa noastră statornică în Dumnezeu se va manifesta în dragostea noastră centru Tatăl ceresc, în încrederea în El şi exercitarea corectă a influenţei noastre centru El. Acestea vor conduce la o fericire de nestăvilit, pe care o vom împărtăşi bucuroase cu alţii, împreună cu motivul credinţei noastre: Isus.
  Carolyn Sutton
  Știai că Dumnezeu se bucură când privește la tine? Știai că doar când se gândește la tine Îi tresaltă inima în cântare? Cartea „Note de bucurie”, apărută la Editura Viață și Sănătate, este plină de povestiri care amintesc de frumoasă legătură dintre Tata și tine, fiica Lui prețioasă. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite că, prin Fiul Său, ne garantează siguranța. Viitorul nostru este sigur.

  Din aceeași categorie

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...