Care va fi răspunsul nostru?

  Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ? – Luca 18:8

  Când vedem semnele zilelor din urmă în jurul nostru, credem că Isus vine curând. Isus este Cel care a pus întrebarea în versetul de astăzi: „Va găsi El credinţă pe pământ?” Aş vrea să sugerez un acrostih, ale cărui componente vor arăta credinţa (FAITH) noastră în Dumnezeu.
  F în acrostihul meu este pentru Tată. Dacă noi credem că Dumnezeu este Tatăl nostru, asta înseamnă că noi suntem copiii Fui. Isus i-a învăţat pe ucenicii Săi să se adreseze lui Dumnezeu cu „Tatăl nostru care eşti în ceruri” (Matei 6:9). De asemenea, Pavel a scris: „…care ne face să strigăm: «Ava!», adică «Tată!»”. Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:15,16).

  A în acrostihul meu este pentru afecţiune. Când tânărul bogat l-a întrebat pe Isus ce poate face ca să aibă viaţă veşnică, El i-a spus să îl iubească pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu tot sufletul, cu toată puterea lui, cu tot cugetul lui şi pe aproapele lui ca pe el însăşi (Luca 10:27). Iubim pe Dumnezeu şi pe oameni aşa cum ne-a cerut Isus să facem? Isus a mai spus că trebuie să ne iubim chiar şi duşmanii. Dumnezeu, prin Pavel, spune copiilor Lui să se „gândească la lucrurile de sus” (Coloseni 3:2).

  În acrostihul meu, I este pentru influenţă. Îi influenţăm pe alţii spre bine? Isus 50une: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16). Când ne exercităm influenţa în numele lui Dumnezeu, alţii văd reflexia lui Isus în noi şi idesea vor să ştie mai multe despre El.

  T în acrostihul meu este pentru încredere. Acolo unde este dragoste pentru Dumnezeu, este de asemenea şi încredere. Deoarece suntem oameni slabi şi uşor înclinaţi spre păcat, avem nevoie să ne încredem în puterea divină pentru biruinţa isupra păcatului. Proverbele 3:5,6 ne mângâie cu: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi a netezi cărările.” Dacă ne încredem pe deplin în Dumnezeu şi acceptăm călăuzirea Lui, atunci cu siguranţă vom fi gata să mergem în cer.

  La sfârşit, H în acrostihul meu este pentru fericire. Psalmii 144:15 spune: „Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!” Credinţa noastră statornică în Dumnezeu se va manifesta în dragostea noastră centru Tatăl ceresc, în încrederea în El şi exercitarea corectă a influenţei noastre centru El. Acestea vor conduce la o fericire de nestăvilit, pe care o vom împărtăşi bucuroase cu alţii, împreună cu motivul credinţei noastre: Isus.


  Birdie Poddar

  Care va fi răspunsul nostru? - 2019. Credinţa noastră statornică în Dumnezeu se va manifesta în dragostea noastră centru Tatăl ceresc, în încrederea în El şi exercitarea corectă a influenţei noastre centru El. Acestea vor conduce la o fericire de nestăvilit, pe care o vom împărtăşi bucuroase cu alţii, împreună cu motivul credinţei noastre: Isus.
  Carolyn Sutton
  Știai că Dumnezeu se bucură când privește la tine? Știai că doar când se gândește la tine Îi tresaltă inima în cântare? Cartea „Note de bucurie”, apărută la Editura Viață și Sănătate, este plină de povestiri care amintesc de frumoasă legătură dintre Tata și tine, fiica Lui prețioasă. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite că, prin Fiul Său, ne garantează siguranța. Viitorul nostru este sigur.

  Din aceeași categorie

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Dumnezeu este dragoste

  Tovarășele mele de călătorie, drumul vostru poate fi aspru, dar nu renunțați! Aveți credință în Dumnezeu. El este capabil să vă facă viața frumoasă, oricare ar fi circumstanțele.

  „Nu ai lumini!”

  Isus dorește să lăsăm o cărare luminoasă pentru ca oamenii să poată urma acea lumină. Mă rog să nu auzim niciodată pe cineva care să zică: „Nu ai lumini! Nu ai lumini!” Astăzi, fie că Dumnezeu să ne ajute să fim lumini strălucitoare pentru El!

  Ziua Taților

  De Ziua Tatălui, aplică versetul de azi la tatăl tău și oferă-i iertare, dacă este nevoie. Iată o versiune de Ziua Tatălui a textului din Filipeni 4:8: „La urma urmelor, copiilor, orice a făcut tatăl vostru adevărat, nobil, drept, curat, demn de iubit, demn de primit, orice faptă bună și orice este lăudabil, aceea să vă însuflețească!”

  Publicate astăzi

  Șase grade de separare

  Fă un mic test. Alcătuiește în minte o listă cu persoanele pe care nu le suporți prea ușor. Gândește-te ce ar trebui să schimbi în mintea sau inima ta pentru ca ele să capete un alt statut, mai apropiat și amical. Începe cu lucrurile simple pe care crezi că le-ai putea face și vei observa imediat schimbările în bine.

  Pentru binele nostru

  Dar mereu există un motiv, un scop chiar, pentru că deciziile Sale au în vedere întotdeauna „binele nostru” și/sau binele altora. Noi putem fi siguri că această realitate se confirmă mereu. Dumnezeu ne iubește. Nu poate fi altfel.

  Împlinirea misiunii

  Chiar şi astăzi, lumina adevărului trebuie dusă de instrumente omeneşti. Ea trebuie dusă de mine şi de tine! Dacă acceptăm misiunea primită, cu siguranţă se vor interpune dificultăţi şi obstacole. Va fi nevoie să facem sacrificii şi să înfrângem greutăţile.

  Lecții valoroase

  Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lecțiile pe care ni le oferi, chiar și pentru cele mai puțin plăcute uneori, pentru că știm că tot ce primim din mâna Ta ne oferi cu dragoste! PROVOCARE: Mulțumește-I astăzi lui Dumnezeu pentru cei mai mici membri din familia bisericii tale! Roagă-L ca prezența lor la serviciul de închinare să te umple de bucurie și de recunoștință!

  Az eladás és a vásárlás tilalma

  „…senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van,...