Un nou început

  Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! – Psalmii 51:10

  Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. – Isaia 1:18

  „Ce anume poate să spele păcatul meu?” întreba un vers dintr-un imn vechi drag. (Robert Lowry, „Nothing but the Blood,” 1876) Următoarea frază răspundea întrebării: „Nimic altceva decât sângele lui Isus.” în următorul vers se punea din nou o întrebare: „Ce anume poate să mă curăţească pe dinăuntru?” Din nou venea răspunsul: „Nimic altceva decât sângele lui Isus.”

  Fiecare dintre noi la un moment dat – dacă nu de mai multe ori în viaţa noastră – ne-am dorit un nou început. Din cauza alegerilor noastre, ne-am simţit atât de încurcaţi, chiar necuraţi! Ne-am dorit să ne putem întoarce în trecut şi să facem unele schimbări. Uneori am vrut să ştergem părţi mari din trecutul nostru pentru că eram plini de regret şi ruşine.

  Aşa cum conţinutul unui pahar cu lapte, odată răsturnat, nu mai poate fi pus înapoi în pahar, aşa sunt şi experienţele noastre de viaţă. Pur şi simplu nu ne putem întoarce ca să le schimbăm. Timpul şi consecinţele nu se pot recupera. Cât de mult a dorit împăratul David să schimbe alegerile lui din trecut! De aceea el a scris rugăciunea: „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule” (Psalmii 51:10). El ştia că numai Dumnezeu putea să aibă grijă de remuşcările şi vina împăratului căzut.

  Decizia lui David de a-I da remuşcarea şi vina lui Dumnezeu ne arată că nimeni nu poate fî ţinut captiv de alegerile lui din trecut. Au fost făcute pregătiri astfel încât să putem rămâne legaţi de Dumnezeu, pentru că Isus a venit să ne elibereze. El ne asigură: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” (loan 8:11). Ce uşurare, ce siguranţă şi mângâiere avem în Isus! Asta nu te face fericită? Da, o putem lua de la început. Un nou început este disponibil pentru noi toţi. Dumnezeu, prin Pavel, ne spune că: „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

  Isus este un Salvator milostiv, care aruncă păcatele noastre în cea mai adâncă parte a oceanului. Chiar dacă David a greşit, el a găsit un nou început oferindu-I eşecurile lui Dumnezeu.

  Fie ca aceasta să fie şi experienţa noastră.


  Jacqueline Hope HoShing-Clarke

  Un nou început - 2019. Isus este un Salvator milostiv, care aruncă păcatele noastre în cea mai adâncă parte a oceanului. Chiar dacă David a greşit, el a găsit un nou început oferindu-I eşecurile lui Dumnezeu.
  Carolyn Sutton
  Știai că Dumnezeu se bucură când privește la tine? Știai că doar când se gândește la tine Îi tresaltă inima în cântare? Cartea „Note de bucurie”, apărută la Editura Viață și Sănătate, este plină de povestiri care amintesc de frumoasă legătură dintre Tata și tine, fiica Lui prețioasă. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite că, prin Fiul Său, ne garantează siguranța. Viitorul nostru este sigur.

  Din aceeași categorie

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Ca un copilaș

  Ce fericire să-i avem pe acești micuți care ne învață atât de multe despre noi înșine, despre viața însăși și despre cum să relaționam cu Tatăl nostru ceresc! Mă simt foarte binecuvântată! Ajută-mă, Doamne, să devin ca un copilaș!

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...