Cine sunt eu?

  Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. – Ioan 15:5

  În anul 1990 am participat pe cont propriu la conferinţa cincinală a bisericii la nivel mondial, organizată în Statele Unite. Pentru soţul meu deplasarea era plătită, el fiind delegat oficial. Ne-am bucurat de întâlnirile de acolo, susţinute de cei mai buni vorbitori şi muzicieni din întreaga lume. Era o pregustare a cerului să pot fi parte a poporului lui Dumnezeu adunat din toate părţile lumii.

  Conducerea bisericii din regiunea noastră a fost invitată să prezinte serviciul de închinare într-o dimineaţă. Am fost surprinsă când, în ziua anterioară prezentării, pastorul nostru s-a apropiat de mine şi m-a întrebat dacă aş dori să rostesc rugăciunea de deschidere în cadrul acelui program. „Ah, nu, nu eu, vă rog!” a fost răspunsul meu. În sinea mea mă gândeam: El este un pastor bun în zona noastră, eu cine sunt? După răspunsul meu, pastorul a mers mai departe în căutarea altei persoane. Am fost uşurată când l-am văzut depărtându-se, dar de îndată am fost cuprinsă de remuşcare şi ruşine. Am simţit că păcătuisem împotriva lui Dumnezeu. M-am speriat. Câteva clipe mai târziu, pe neaşteptate, acelaşi pastor a venit la mine şi, de această dată, răspunsul meu a fost afirmativ.

  Dimineaţa următoare eram pe scenă, privind înspre marea de chipuri din faţa mea. M-a cuprins frica. Pornind spre pupitru, m-am simţit foarte mică. Sunt multe rase şi limbi în numeroasele state care alcătuiesc India; eu provin din unul dintre cele mai mici state, Meghalaya. Am fost rugată să mă rog în khasi. Deoarece foarte puţini oameni din sală puteau înţelege rugăciunea mea, m-am gândit că ar fi bine să le prezint ideile pe care aveam să le rostesc în rugăciune.

  Mai întâi am spus că, aşa cum se putea vedea şi pe marile ecrane din sală, eu sunt mică de înălţime. Apoi am adăugat repede: „De fapt, în ciuda faptului că sunt şi mă simt mică, am un motiv să mă simt importantă. Ştiţi, dacă eu aş fi singura supravieţuitoare de pe pământ, Hristos tot ar fi venit să moară pentru mine” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 483, în orig.). Apoi am arătat cu mâna înspre mulţimea de oameni adunaţi acolo şi am spus: „Celălalt motiv pentru care mă simt importantă este acela că dumneavoastră sunteţi fraţii şi surorile mele.” Adunarea a început să aplaude, dar s-a oprit, deoarece eu am început să mă rog.

  Prietenele mele, cu toţii suntem mici. Isus a spus că, fără El, nu putem face nimic. Moise a întrebat: „Cine sunt eu?” când Dumnezeu l-a chemat să elibereze poporul Israel (vezi Exodul 3:11). Ieremia a spus că e doar un copil când a fost chemat de Dumnezeu (vezi Ieremia 1:6). Dar, împreună cu Pavel, noi putem rosti: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).


  Birdie Poddar

  Cine sunt eu? - 2020. Prietenele mele, cu toţii suntem mici. Isus a spus că, fără El, nu putem face nimic. Moise a întrebat: „Cine sunt eu?” când Dumnezeu l-a chemat să elibereze poporul Israel. Ieremia a spus că e doar un copil când a fost chemat de Dumnezeu. Dar, împreună cu Pavel, noi putem rosti: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte”.
  Carolyn Rathbun Sutton
  Atunci când incertitudinile vieții ne copleșesc, uităm pe moment că avem aproape un refugiu de nezdruncinat. Acel refugiu este Isus. De la El vin numai lucruri bune. Dacă privim numai la Isus, putem fi sigure că El ne va călăuzi prin cele mai negre zile și nopți. Deoarece ne iubește nespus de mult, Isus dorește ca noi să înțelegem că ne este întotdeauna alături și că se îngrijește mereu de tot ce avem nevoie. Cartea „În prezența Sa” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Fascinația neobișnuitului

  Isus în iesle – rumen în obraji și neajutorat – ne-a arătat cât de vulnerabil S-a făcut, din dragoste pentru noi. Nu a dus El pe pământ o viață dintre cele mai neobișnuite? Și acest fel neobișnuit de a fi nu a fost pentru El și pentru noi o binecuvântare?

  Maratonul spiritual

  Bucuria mesei din ceruri va fi cea mai frumoasă masă de nuntă – nunta Mielului: Antrenorul nostru, Susținătorul și Salvatorul nostru. Din mâna Sa și prin harul Său noi vom primi coroanele victoriei. Lauda fie a lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...