Articolul precedentCe poate face un copil?
  Articolul următorBennetek áldatnak meg…

  Binecuvântarea de Paște

  Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul. – Matei 28:6

  După ce familia mea s-a mutat la Montreal, bunicii au venit să locuiască împreună cu noi. Odată cu înaintarea în vârstă, ei au început să meargă constant în Trinidad pentru a scăpa de vremea rece. Bunicul meu, pe care îl strigam Papa, în cele din urmă a făcut ultima călătorie spre casă şi a murit într-o zi de luni, după Paşte, la vârsta de optzeci şi şase de ani. Câţiva ani mai târziu, fratele meu mai mic, Haisley, a murit din cauza unui cancer la vârsta de treizeci şi şapte de ani – tot în lunea de Paşte. Când a participat la înmormântarea lui Papa, mama mea, Edris, a contractat un virus care i-a mărit inima. Mama a trăit după aceea cu insuficienţă cardiacă. Într-o noapte, la vârsta de optzeci de ani, inima ei a încetat să mai bată – în duminica de Paşte. După cum vă puteţi imagina, Pastele a căpătat o nouă semnificaţie în familia mea.

  Totuşi, îmi amintesc că înainte ca păcatul să îşi înalţe capul în Eden, Dumnezeu a pus la cale un plan de mântuire. Dar pentru aceasta un „om” fără păcat trebuia să cucerească păcatul şi moartea. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). Deci Isus, Fiul lui Dumnezeu, a luat asupra Sa natura umană şi a venit pe pământ. El a avut un început umil şi a devenit tâmplar, la fel ca tatăl Lui pământesc. Isus a crescut în cunoştinţă şi în statură (vezi Luca 2:32). Fiind în comuniune continuă cu Tatăl Său ceresc, adesea Isus mergea într-un loc liniştit pentru a Se ruga.

  A sosit vremea ca planul să fie împlinit. Deşi avea inima împovărată, Isus S-a rugat la Tatăl Său să îi dea putere pentru a rezista în această încercare. El a fost pironit pe o cruce aspră şi, asemenea unui miel dus la tăiere, El nu Şi-a deschis gura (vezi Isaia 53:7). După ce a fost răstignit şi a murit pentru noi, El a fost dus în mormânt şi închis. Satana spera la victorie. Totuşi, după Sabat, în prima zi a săptămânii, Maria Magdalena şi o altă Marie au mers la mormânt şi l-au găsit gol. Un înger puternic dăduse piatra la o parte. Îngerul i-a spus femeii că Isus înviase după cum chiar El spusese. „Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15:55). El a înviat!

  Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru această înviere, pentru planul mântuirii şi pentru mormântul gol al lui Isus, care ne dă speranţă că mormintele celor dragi nouă vor fi şi ele, cândva curând, golite.

  Sharon Long (Brown)

  Binecuvântarea de Paște - 2020. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru învierea Domnului Hristos, pentru planul mântuirii şi pentru mormântul gol al lui Isus, care ne dă speranţă că mormintele celor dragi nouă vor fi şi ele, cândva curând, golite.
  Carolyn Rathbun Sutton
  Atunci când incertitudinile vieții ne copleșesc, uităm pe moment că avem aproape un refugiu de nezdruncinat. Acel refugiu este Isus. De la El vin numai lucruri bune. Dacă privim numai la Isus, putem fi sigure că El ne va călăuzi prin cele mai negre zile și nopți. Deoarece ne iubește nespus de mult, Isus dorește ca noi să înțelegem că ne este întotdeauna alături și că se îngrijește mereu de tot ce avem nevoie. Cartea „În prezența Sa” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...