Statul pe gard

  Atunci, llie s-a apropiat de tot poporul şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic. – 1 împăraţi 18:21

  Statul pe gard este adesea un loc unde se stă cu uşurinţă. Poate fi chiar confortabil. Dar adesea este un loc periculos.

  În această situaţie s-au aflat cei din poporul Israel pe vremea profetului llie. Ei începuseră să se închine la Baal şi nu se mai încredeau sau nu se mai închinau Dumnezeului părinţilor lor. În ciuda faptului că Dumnezeul lui Israel era Creatorul şi avea putere asupra elementelor şi în ciuda faptului că Israelul trecea printr-o secetă de trei ani, cei din popor nu s-au putut hotărî care era Dumnezeul adevărat – Iehova, Dumnezeul părinţilor lor, sau Baal, idolul. Ei stăteau pe gard.

  Acolo ar vrea Diavolul să ne ţină, pe gard, până când viaţa va trece pe lângă noi. Totuşi pericolul este ca acela care stă acolo prea mult să fie înşelat sau chiar obligat să facă alegeri greşite, în loc să se gândească cu multă chibzuinţă înainte de a lua decizii importante.

  llie s-a întâlnit cu israeliţii şi cu prorocii lui Baal. Dumnezeu, prin llie, a dorit să îi ajute pe cei din popor să ia cea mai importantă hotărâre din viaţa lor – aceea de a se întoarce la El. În bătălia dintre bine şi rău de pe muntele Carmel (vezi 1 Împăraţi 18), Dumnezeu le-a demonstrat cine era El. După ce llie s-a rugat la Dumnezeu, El a răspuns prin faptul că a acceptat jertfa lui llie şi a trimis foc din cer să o ardă. Atunci, ei au ales să slujească Dumnezeului adevărat şi viu şi Dumnezeu a îndepărtat seceta din ţară.

  Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său, sfânta Biblie, şi Duhul Sfânt pentru ca, prin rugăciune, să putem lua decizii înţelepte în loc să ezităm între ce este bine şi ce este rău. Statul pe gard se aseamănă cu o răscruce. Ori de câte ori avem de făcut o alegere, haideţi să nu alegem să stăm pe gard. În loc să nu luăm nicio decizie sau să hotărâm în grabă, să mergem numaidecât la Domnul în rugăciune şi să cerem călăuzirea Lui. Dacă cerem împlinirea făgăduinţele Lui sigure şi adevărate, urmând Cuvântul Său, nu vom mai sta pe gard.

  Ena Thorpe

  Statul pe gard - 2020. În loc să nu luăm nicio decizie sau să hotărâm în grabă, să mergem numaidecât la Domnul în rugăciune şi să cerem călăuzirea Lui. Dacă cerem împlinirea făgăduinţele Lui sigure şi adevărate, urmând Cuvântul Său, nu vom mai sta pe gard.
  Carolyn Rathbun Sutton
  Atunci când incertitudinile vieții ne copleșesc, uităm pe moment că avem aproape un refugiu de nezdruncinat. Acel refugiu este Isus. De la El vin numai lucruri bune. Dacă privim numai la Isus, putem fi sigure că El ne va călăuzi prin cele mai negre zile și nopți. Deoarece ne iubește nespus de mult, Isus dorește ca noi să înțelegem că ne este întotdeauna alături și că se îngrijește mereu de tot ce avem nevoie. Cartea „În prezența Sa” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...