Anul nou

  Ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! – Plângerile lui leremia 3:23

  Un nou an intră pe nesimţite în viaţa noastră – un capitol nou care urmează să fie scris. Un nou început plin de fragilitate. Optimismul ne cuprinde. Speranţa ne este reînnoită. Chiar şi atunci când calea nu îmi este clară, niciodată nu mă îndoiesc că făgăduinţele lui Dumnezeu pentru viitor se vor împlini, pentru că El ne-a asigurat de acest lucru.

  De la fereastra mea, priveliştea grădinii este captivantă şi maiestuoasă. Simţământul de pur şi nou se agaţă de crengile copacilor şi de ramurile goale la fel ca globurile din pomul de Crăciun. Atmosfera este încărcată de aripi de porumbei, cenuşii şi tăcuţi. Se pare că noul an păşeşte înainte învăluit într-o haină cerească împodobită cu comorile speranţei, ale credinţei şi ale bucuriei sfinte.

  Pe măsură ce zăpada de ianuarie îşi face loc, invitată de vânturile aspre de iarnă, ochiul neantrenat poate fi ispitit să vadă doar grădina care pare să fi fost dezbrăcată în mod brutal de slava ei. Dar pentru ochiul care vede dincolo de ceea ce este evident, se vede o frumuseţe adevărată şi o comoară plină de dovezile grijii iubitoare a lui Dumnezeu pentru om la creaţie.

  Grădina, iarna, se bucură de frumuseţea chiciurii şi de curăţia tăcerii. Ea se odihneşte, dar nu moare. Rămâne tăcută, dar continuă să grăiască prin mii de glasuri.

  În paloarea lunii ianuarie, în goliciunea pământului şi în tăcerea adusă de atingerea iernii putem găsi totuşi bucurie, frumuseţe şi dovezi ale dragostei uimitoare ale lui Dumnezeu faţă de copiii Săi.

  Tată, eu sunt asemenea grădinii în timpul iernii, cuprinsă de gheaţă şi de moartea adusă de păcat şi de lipsa de valoare. Totuşi, Tu ai văzut în mine comorile strălucitoare ascunse în spatele gheţii. Ai văzut valoare în mine. Tu ai îndepărtat păcatele care m-au îngropat şi îmi acopereau lumina. Tu mi-ai dat o viaţă care merită trăită prin mântuirea ta.

  La fel ca noul an care se desfăşoară înaintea noastră, la fel şi noi, copiii Tăi de pe pământ, am primit noi ocazii. Putem începe din nou.

  De acum înainte, fie ca faptele noastre şi viaţa noastră să dea mărturie despre dragostea Ta faţă de cei din jur.

  Olga Valdivia

  Anul nou - 2020. De acum înainte, fie ca faptele noastre şi viaţa noastră să dea mărturie despre dragostea Ta faţă de cei din jur.
  Carolyn Rathbun Sutton
  Atunci când incertitudinile vieții ne copleșesc, uităm pe moment că avem aproape un refugiu de nezdruncinat. Acel refugiu este Isus. De la El vin numai lucruri bune. Dacă privim numai la Isus, putem fi sigure că El ne va călăuzi prin cele mai negre zile și nopți. Deoarece ne iubește nespus de mult, Isus dorește ca noi să înțelegem că ne este întotdeauna alături și că se îngrijește mereu de tot ce avem nevoie. Cartea „În prezența Sa” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Voi cinsti pe cine Mă cinstește

  Îi mulțumesc Tatălui ceresc pentru răspunsul Lui rapid. Adesea, când plănuiesc programa pentru studenții mei, cer călăuzire de sus, iar El îmi răspunde prin idei excelente, care nu numai că îmbogățesc cunoștințele studenților, dar îmi și furnizează ocazii pentru a împărtăși bunătatea Sa.

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...