Articolul precedentFiul risipitor
  Articolul următorDe unul singur

  Un vas de cinste

  Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de ocară. Deci, dacă cineva se curăţă de acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 2:20,21)

  Fiind într-o călătorie misionară într-un sat din Africa, am fost izbită de praful abundent și de condițiile precare de acolo. Electricitatea era raționalizată, iar apa, puțină; predomina inevitabilul miros corporal neplăcut. Conceptul igienei personale părea un lucru străin pentru mulţi localnici. Mergând de-a lungul străzilor neasfaltate, am privit în casele întunecoase – și ce oameni frumoși am văzut! Prietenoși, politicoși, ospitalieri, iubitori. M-am minunat de acceptarea lor simplă și de atitudinea lor pozitivă în mijlocul atâtor lipsuri. Par orbi la niște condiții care pentru mine aproape că sunt dezgustătoare.

  Pe când cugetam la dihotomia dintre gândurile mele și felul în care localnicii își duceau existența zilnică, mi-a venit în minte sfatul apostolului Pavel adresat lui Timotei. Gândul mi s-a dus la casele noastre luminoase din Statele Unite, în comparație cu aceste case întunecate și adesea în dezordine. Pavel spune că există două tipuri de vase într-o casă: unele sunt de cinste, iar altele, de ocară. Cu alte cuvinte, există două tipuri de oameni în biserică: aceia care profanează și Îl dezonorează pe Dumnezeu (2 Timotei 2:16) și cei care urmăresc neprihănirea, credința, binefacerea și pacea (versetul 22). Singura condiție necesară pentru a fi un vas de onoare este să fii curățit de ceea ce este dezonorant. Pentru că proveneam dintr-un alt mediu, era ușor să înțeleg că mici schimbări ar putea ameliora unele condiții neigienice de viață din acel sat. Totuși, schimbarea nu părea să-i intereseze pe localnici. Probabil că se acomodaseră la nivel mintal cu acea priveliște, ceea ce îi împiedica să dobândească o viziune diferită, care să le îmbunătățească situația.

  În viață, creștinul trebuie să stea departe de conversații nesfinte sau inutile și de bârfe care duc la pierderea evlaviei și ne fac să devenim insensibili la îndemnurile Duhului Sfânt. În schimb, ar trebui să urmărim neprihănirea, credința, dragostea și pacea. Numai Duhul Sfânt poate să ne dea o perspectivă reală asupra inimii noastre căzute în păcat. De asemenea, numai El poate să ne schimbe din vase de ocară în vase de cinste, în care să poată locui.

  Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin! 


  Florence E. Callender

  Un vas de cinste - Devoțional femei. Tată ceresc, Te rog, curață-mă în interior, ca să fiu un vas de cinste în casa Ta – pus deoparte, folositor Ție și pregătit pentru fapte bune. Amin!
  Carolyn Sutton
  Un devoțional zilnic scris de femei, pentru femei

  Din aceeași categorie

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...