Blândețea și umilința

  Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! (Matei 5:5)

  Ce a spus Isus despre El Însuși? „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:29). Umilința înseamnă eliberarea de mândrie și de aroganță; înseamnă smerenia minții. Cu toate acestea, nu trebuie să ne subestimăm valoarea și realizările. Smerenia lui Hristos era desăvârșită, dar El avea și simțământul propriei valori și misiuni. „Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: (…) «De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor»” (Matei 18:2,4).

  Un scriitor spunea: „Umilința este ca un arbore ale cărui rădăcini, cu cât se adâncesc mai mult în pământ, cu atât trunchiul se înalță mai sus spre cer și copacul este mai bine proporționat, mai stabil și mai durabil. Fiecare treaptă a coborârii acelei rădăcini este ca o nervură de oțel.” (Jeremy Taylor, „Discourse 15. Of the Excellence, Ease, Reasonableness, and Advantages of Bearing Christ’s Yoke, and Living According to His Instructions”, The Whole Works of the Right Rev. Jeremy Taylor, D.D., Lord Bishop of Down, Connor, and Dromore, vol. 1 (London: Henry G. Bohn, 1860), 253)

  Cum să se împodobească femeile creștine? Petru ne sfătuiește: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:3,4). Dumnezeu dorește să fim împodobite pe dinăuntru – o frumusețe dezvăluită simplu și pur în inimă și în viață. Prin urmare, ornamentele iluzorii denotă, de fapt, carențe ale sufletului, care este prețuit nespus de Dumnezeu. Însă nu este descurajată nici grija pentru curățenia exterioară.

  Dumnezeu a promis o răsplată pentru cei blânzi: „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe” (1 Petru 5:5). În plus, „Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i” (Psalmii 149:4).

  Împăratul David scria: „Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi. Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace” (Psalmii 37:10,11). Hristos „la înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8).

  Bunule Tată, ajută-mă să fiu umilă și blândă!

  Vijay Moses

  Blândețea și umilința - Devoțional femei. Dumnezeu a promis o răsplată pentru cei blânzi: „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe” (1 Petru 5:5). În plus, „Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i” (Psalmii 149:4).
  Carolyn Sutton
  Un devoțional zilnic scris de femei, pentru femei

  Din aceeași categorie

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Binecuvântări deghizate

  Am cerut de la Dumnezeu iertare pentru gândurile mele nechibzuite de mai înainte. Niciodată nu m-am gândit că o să-I mulțumesc pentru căldura excesivă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mila Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Său! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru căldură!

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Dumnezeu chiar aude și răspunde

  Dacă te confrunți cu perioade dificile în viață, te încurajez să invoci făgăduințele lui Dumnezeu. El te iubește și are grijă de tine, iar gândurile Lui sunt „gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde”. Da! Eu sunt o dovadă vie a faptului că El Își ține promisiunile!

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...