Însemnați pentru cer

Plăcutele de înmatriculare

Vă voi da o inimă nouă fi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră si vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi fi vă voi face să urmaţi poruncile Mele fi să păziţi fi să împliniţi legile Mele. (Ezechiel 36:26, 27)

Acest mesaj devine tot mai actual odată cu trecerea timpului şi suntem invitaţi să ne identificăm prin alegeri, decizii şi fapte cu Domnul şi Mântuitorul Isus Hristos, pentru ca, la revenirea Lui, să putem fi găsiţi neprihăniţi şi să ne bucurăm o veşnicie împreună cu El şi cu toţi sfinţii. Tu ce ai inscripţionat pe plăcuţa inimii tale?

De același autor

Succesul este al tuturor

Creat pentru un scop

Pe 25 aprilie 1901, New York a devenit primul stat american în care posesorii de automobile au fost obligaţi să-şi monteze plăcuţe de înmatriculare pe maşini. Însă, cu mult timp înainte, Domnul a dat o poruncă de viaţă şi de moarte pentru poporul Său. Această poruncă, prin credinţă, devenea un test, pentru ca Nimicitorul să-i deosebească pe copiii lui Dumnezeu de întâii născuţi ai egiptenilor. Evreilor li s-a poruncit să îşi atribuie nişte „plăcuţe” prin care aveau să fie identificaţi.

După cum plăcuţele de înmatriculare conţin numere şi cifre, tot aşa, pe plăcuţa inimii noastre trebuie inscripţionate poruncile care indică „naţionalitatea” noastră, şi anume: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”.

Odată cu inscripţionarea inimii vine şi cea mai frumoasă declaraţie de dragoste a Mântuitorului: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” (Ioan 15:15). El ne-a spus că acolo unde este Prietenul nostru, vom fi şi noi. Vrei să fii cu El?

Bogdan Stan, Dublin (Irlanda)

1 comentariu

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Însemnați pentru cer - 2016. Vă voi da o inimă nouă fi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră si vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi fi vă voi face să urmaţi poruncile Mele fi să păziţi fi să împliniţi legile Mele. (Ezechiel 36:26, 27) pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.