Pune răul în derută

  Şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. (1 Ioan 1:7)

  Se spune că, pe patul lui de moarte, Luther, părintele Reformaţiunii protestante, a avut un vis îngrijorător, sau mai bine spus un coşmar. În visul său, Satana i-a apărut şi i-a arătat o listă foarte lungă cu toate păcatele sale. Când Luther a văzut sumbrul registru, a rămas extrem de îngrijorat şi un imens sentiment de nesiguranţă a pus stăpânire pe sufletul lui. Ca orice fiinţă umană, şi el era de asemenea „un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi” (Iacov 5:17) şi nu a putut nega realitatea greşelilor pe care Satana i le reproşa.

  Dându-şi seama că a reuşit să strecoare nesiguranţă în sufletul lui Luther, duşmanul a ieşit din cameră cu un aer de triumf. Atunci, o rază de lumină a iluminat sufletul lui Luther care, debordând de bucurie, s-a ridicat din pat şi a spus: „Satana, tu ai uitat un lucru.” Cu o doză dublă de lăudăroşenie, Diavolul s-a întors: „Nu, nu am uitat nimic, uite aici registrele tuturor păcatelor tale.” Cu profundă convingere, Luther a declarat: „Da! Tu ai uitat că „sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1:7). Potrivit povestirii, la auzul acestor cuvinte, Satana a ieşit grăbit din cameră.

  Biblia ne raportează mai multe lucruri pe care sângele lui Hristos le-a realizat în favoarea noastră. Prin sângele Său, noi primim iertarea păcatelor (1 Ioan 1:7); prin el, noi am fost apropiaţi de Dumnezeu (Efeseni 2:1); prin sângele Lui, noi suntem socotiţi neprihăniţi (Romani 5:9); prin el, noi avem răscumpărarea (Coloseni 1:14).

  De fiecare dată când citesc acest pasaj sunt invadat de un profund sentiment de plăcută siguranţă: „Ei l-au biruit [pe Satana] prin sângele Mielului” (Apocalipsa 12:11). Acest „ei” te include de asemenea şi pe tine. Apostolul Ioan a scris: „Vă scriu, tinerilor, pentru că aţi biruit pe cel rău” (1 Ioan 2:13). Vrei să-l biruieşti pe cel rău? Nu-l înfrunta încrezându-te în meritele proprii; dacă chiar îţi doreşti să iasă pentru totdeauna din viaţa ta, cum a fost şi în cazul lui Luther, trebuie să-i repeţi că victoria ţi-a fost asigurată pentru că ai crezut în puterea de curăţire a sângelui lui Isus.

  #sângeleluiIsus #mântuireşiiertare

  Acest articol face parte din cartea „365 Share: Urmărește profilul” de Vladimir Polanco

  Pune răul în derută - 2017. Vrei să-l biruieşti pe cel rău? Nu-l înfrunta încrezându-te în meritele proprii; dacă chiar îţi doreşti să iasă pentru totdeauna din viaţa ta, cum a fost şi în cazul lui Luther, trebuie să-i repeţi că victoria ţi-a fost asigurată pentru că ai crezut în puterea de curăţire a sângelui lui Isus.
  Vladimir Polanco
  Asumă-ți fiecare zi din acest an, transformând trecutul în viitor, folosind prezentul. Dumnezeu este Cel care ne poate învăța secretul măsurării timpului. Vladimir Polanco semnează cartea „#urmărește profilul 365 share” apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...