Hristos, primul în toate

  El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. (Coloseni 1:15)

  În anul 318, Arie, un fruntaş al bisericii din Alexandria, Egipt, spunea că Isus nu era cu totul Dumnezeu, ci doar o fiinţă creată de Dumnezeu Tatăl. Pe baza conceptelor neo-platonice, Arie a interpretat greşit Coloseni 1:15 şi a sugerat că Isus a fost o fiinţă intermediară între Dumnezeu şi om. Arianismul, deşi a fost condamnat în 325 la Conciliul de la Niceea, continuă să aibă adepţi chiar şi astăzi. Probabil că ai întâlnit persoane care, citând Coloseni 1:15, spun că Isus nu este Creator, ci o fiinţă creată.

  În acest pasaj, pentru a explica cine a fost Isus cu adevărat, Pavel foloseşte cea mai sublimă expresie a limbajului omului: poezia. Deşi imperceptibil, textul din Coloseni 1:15-20 este un poem cu două strofe. În prima strofă, Hristos este descris ca fiind „chipul Dumnezeului celui nevăzut” şi creatorul a tot ce există în această lume (15-17). În a doua, El este prezentat ca agentul noii creaţiuni şi a răscumpărării (18-20). Obiectivul acestui poem este să Îl înalţe pe Hristos mai presus de tot ce a fost creat.

  Dar de ce se spune aici că Isus a fost „Cel întâi născut din toată zidirea”? Nu înseamnă acest lucru că El a fost prima fiinţă creată, aşa cum crede Arie? Cuvântul tradus prin întâi născut (protokos) are conotaţia de „importanţă”, „onoare”, „demnitate”, „preeminenţă”, şi nu atât de mult de „întâiul”. De exemplu, în acelaşi capitol se spune că Hristos este „Cel întâi născut dintre cei morţi” (Coloseni 1:18). A fost Isus primul om care a murit? Nu! Cu toţii ştim că acesta a fost Abel.

  Expresia „întâiul născut din toată zidirea” înseamnă că Hristos este „principalul”, cel care are marea „onoare” a creaţiunii. De ce? Pentru că „toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Aşa cum spuneam şi mai sus, cel mai semnificativ nu este ca Isus să fie cea mai importantă persoană din univers, Creatorul tuturor lucrurilor; ce contează cu adevărat este ca El să fie primul în viaţa ta; El să ocupe cel mai important loc în inima ta.

  #Isusesteprimul

  Vladimir Polanco
  Asumă-ți fiecare zi din acest an, transformând trecutul în viitor, folosind prezentul. Dumnezeu este Cel care ne poate învăța secretul măsurării timpului. Vladimir Polanco semnează cartea „#urmărește profilul 365 share” apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Mortul viu

  Hristos te ajută să înțelegi poruncile lui Dumnezeu. Și, pe măsură ce asculți și te supui, partea din tine care Îl urăște pe Dumnezeu moare.

  Prinsă iarăși cu mâța în sac

  A fi creștin nu înseamnă doar a cunoaște regulile. Nici a ști când le-ai încălcat. Înseamnă a te încrede că Învățătorul te va elibera.

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...