Este Petru stânca?

Şi stânca era Hristos. (1 Corinteni 10:4)

Pe 18 iulie 1870, Conciliul Vatican I a emis următoarea declaraţie: „Prin urmare, dacă cineva zice că preafericitul Apostol Petru nu a fost pus de Domnul Hristos ca şi prinţ al tuturor apostolilor şi şef vizibil al Bisericii militante […], să fie anatema.”

Această declaraţie se bazează pe o interpretare eronată a textului din Matei 16:18. După mărturia dată de Petru în Cezarea lui Filip, Isus a spus: „Tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei 16:18). În concepţia unor credincioşi, aceasta înseamnă că Petru este temelia bisericii şi, prin urmare, apostolul cel mai de frunte, deoarece el a primit „cheile împărăţiei” pentru a lega şi a dezlega pe pământ, dar şi în cer.

Este de necontestat rolul lui Petru în Noul Testament. Numele său apare de 152 de ori, depăşit doar de cel al lui Isus. În toate listele apostolilor, numele său este primul. A câştigat mii de suflete, a realizat mari minuni: a vindecat leproşi şi paralitici, a înviat morţi.

De același autor

Biblia subliniază de asemenea şi partea umană a lui Petru. Se încredea mult în el însuşi, s-a lepădat de Mântuitorul, era foarte agresiv. Pavel l-a certat pentru că a fost un făţarnic şi un ipocrit. Defectele sale constituie un ecou al numelui său, care înseamnă „piatră”. Hristos nu a fondat biserica Sa pe o piatră, ci pe „Stâncă”.

În Noul Testament, metafora pietrei/stâncii I se aplică lui Hristos în mai multe ocazii. Petru însuşi ne spune că Hristos este „piatra vie”, cea „de căpătâi” (2 Petru 2:4, Faptele 4:11). Moise L-a numit pe Dumnezeu „Stânca, lucrurile Lui sunt desăvârşite” (Deuteronomul 32:4), iar Pavel spune că această „stâncă era Hristos” (1 Corinteni 10:4). Prin urmare, „nimeni nu poate pune o altă temelie […] care este Isus Hristos” (1 Corinteni 3:11). Chiar dacă biserica se bazează pe învăţăturile apostolilor, „piatra de căpătâi” este Domnul (Efeseni 2:20,21), şi nu Petru.

Tu, Petru şi cu mine, noi nu suntem decât „pietre” a căror valoare depinde de legătura noastră cu Stânca, adică cu Isus. Nu este potrivit să ne clădim viaţa pe o fiinţă umană. Cel mai bine este să ne clădim viața pe Isus, Stânca vieții.

#Isusestestâncamea

Comentariile sunt închise

Devotionale Audio

Este Petru stânca? - 2017. Tu, Petru şi cu mine, noi nu suntem decât „pietre” a căror valoare depinde de legătura noastră cu Stânca, adică cu Isus. Nu este potrivit să ne clădim viaţa pe o fiinţă umană. Cel mai bine este să ne clădim viața pe Isus, Stânca vieții.

#Isusestestâncamea pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.