Metamorfoza

  Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

  În 1912, Franz Kafka a scris romanul său Metamorfoza, în care povesteşte despre greutăţile tânărului Gregor Samsa. Problema lui Gregor a început când, într-o zi, s-a trezit fiind insectă. Surprins de starea sa, a decis să se încuie în camera sa. În ciuda insistenţelor familiei şi a şefului său de a deschide uşa, Gregor a refuzat categoric.

  După un lung schimb de propuneri, în cele din urmă Gregor a deschis uşa. Când îl văzu, şeful lui îşi „puse mâna la gură […] şi se retrase ca împins de o mână invizibilă. Mama […] îl privi întâi pe tatăl, cu mâinile împreunate, în semn de rugăciune, apoi făcu doi paşi spre Gregor şi se prăvăli grămadă, cu fustele înfoiate în jur. Tatăl strânse pumnul cu o mutră duşmănoasă, de parcă ar fi vrut să-l izgonească îndărăt, în camera lui” (pp. 45–46). Nimeni nu voia să vadă de aproape acest tablou respingător. În cele din urmă, respins de propria familie, Gregor oftă slab pentru ultima dată. Apoi muri ca o insectă.

  Ştiai că, odată cu intrarea păcatului în lume, fiinţa umană a suferit cea mai mare metamorfoză din univers? Ce a făcut Dumnezeu ştiind că copiii Săi s-au transformat în ceva ce universul detestă? A avut aceeaşi reacţie ca familia lui Gregor Samsa? Mântuitorul nu a rămas cu braţele încrucişate; dimpotrivă, a început o altă metamorfoză care să schimbe lucrarea Diavolului. Despre acesta, apostolul Pavel a scris: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre” (Romani 12:2). Avem nevoie de două lucruri: să nu ne potrivim şi să fim transformaţi. Nu sunt prea multe opţiuni: fie te conformezi stării tale de insectă, fie decizi să fii transformat în ceva mai bun. Mai precis, termenul grec tradus prin „să vă prefaceţi” din Romani 12:2 este metamorphóo. Dumnezeu vrea să producă o metamorfoză în noi şi să ne transforme în făpturi noi.

  Cum are loc această transformare? Noi credem câteodată că trebuie începută din exterior; dar Pavel vorbeşte aici de o transformare a minţii. Cu alte cuvinte, mai întâi trebuie să se producă transformarea noastră spirituală în forul nostru interior. Nu este nevoie să te potriveşti condiţiei tale; dacă apelezi la Isus, El te poate transforma.

  #metamorfoză #nutepotrivi

  Vladimir Polanco
  Asumă-ți fiecare zi din acest an, transformând trecutul în viitor, folosind prezentul. Dumnezeu este Cel care ne poate învăța secretul măsurării timpului. Vladimir Polanco semnează cartea „#urmărește profilul 365 share” apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Mortul viu

  Hristos te ajută să înțelegi poruncile lui Dumnezeu. Și, pe măsură ce asculți și te supui, partea din tine care Îl urăște pe Dumnezeu moare.

  Prinsă iarăși cu mâța în sac

  A fi creștin nu înseamnă doar a cunoaște regulile. Nici a ști când le-ai încălcat. Înseamnă a te încrede că Învățătorul te va elibera.

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...