Adevăr biblic sau divină comedie?

  Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. (Ioan 3:17)

  „Prin mine mergi la cuibul întristării; prin mine mergi la veşnic plâns fierbinte; prin mine mergi la neamul dat pierzării. […] Când eu n-am fost, nimic n-a fost creat, ci veşnic tot şi-n veci voi fi durată, să lase-orice speranţă cine intră.” Prin aceste cuvinte descrie Dante, în Divina comedie, sosirea sa în infern. Cartea sa a popularizat una dintre credinţele religioase cele mai nebiblice: existenţa unui loc în care cei răi vor fi chinuiţi veşnic.

  Este clar că Biblia declară despre cei răi că vor fi pedepsiţi (Ioan 3:18), că cei necredincioşi vor fi nimiciţi (Psalmii 37:9), că din cei mândri nu va rămâne „nici rădăcină, nici ramură” (Maleahi 4:1), că orice păcătos va muri (Ezechiel 18:4). Isus a învăţat că cei răi vor fi aruncaţi în foc (Matei 13:30) şi că pedeapsa lor va fi veşnică (Matei 25:46).

  Pentru multă lume, problema se află în partea a doua: pedeapsa veşnică. Dacă este vorba de o pedeapsă veşnică, oare acest lucru înseamnă că cei răi vor arde pentru totdeauna în ceea ce Dante a numit „infern”? Îţi voi explica printr-o ilustraţie. Biblia ne spune că Sodoma şi Gomora au fost distruse prin foc şi că ele sunt un exemplu a ceea ce se va întâmpla la sfârşitul lumii (2 Petru 2:6). Iuda 1:7 spune că aceste două oraşe vor „suferi pedeapsa unui foc veşnic”. Mai ard acestea încă şi azi? Bineînţeles că nu. Focul este veşnic nu pentru că va arde pentru veşnicie, ci pentru că distruge totul, lăsând doar cenuşă. Pavel numeşte aceasta „pierzare veşnică” (2 Tesaloniceni 1:9). Deci focul este veşnic pentru că flăcările distrug răul pentru veşnicie.

  Mulţi tineri sunt speriaţi de ideea unei pedepse eterne. Te cuprinde şi pe tine frica în faţa acestei întrebări? Nu te îngrijora. Dumnezeu nu a făcut această pedeapsă pentru tine, ci pentru Diavol şi îngerii săi. Gândeşte-te bine la această declaraţie a lui Isus: „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:17). Planul lui Dumnezeu pentru tine este să te mântuiască. Chinul veşnic nu este un adevăr biblic, ci, precum cartea lui Dante, este o tristă comedie.

  #divinacomedie #merglacer

  Adevăr biblic sau divină comedie? - 2017. Mulţi tineri sunt speriaţi de ideea unei pedepse eterne. Te cuprinde şi pe tine frica în faţa acestei întrebări? Nu te îngrijora. Dumnezeu nu a făcut această pedeapsă pentru tine, ci pentru Diavol şi îngerii săi. #divinacomedie #merglacer
  Vladimir Polanco
  Asumă-ți fiecare zi din acest an, transformând trecutul în viitor, folosind prezentul. Dumnezeu este Cel care ne poate învăța secretul măsurării timpului. Vladimir Polanco semnează cartea „#urmărește profilul 365 share” apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Cinci degete

  În lumea lui Dumnezeu, situația stă în felul următor, după cum o rezumă Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare”; „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”

  Umflăturile de aur

  Dacă vrei să nu te îngrijoreze Cuvântul lui Dumnezeu, nu face din citirea lui o raritate, un eveniment; citește zilnic, uneori mai mult, alteori mai puțin, dar fă efortul să citești zilnic. Vei găsi cele mai potrivite promisiuni ale lui Dumnezeu, vei descoperi mustrări sau avertismente. Pentru cineva care citește în mod constant Scriptura, ea nu va deveni o sursă de frică, ci de încurajare și, mai mult decât atât, ea va fi o călăuză foarte sigură prin deciziile vieții.

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...