O făgăduinţă pentru tine

Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă. (Efeseni 6:2)

„Dacă un om are un fiu neascultător şi îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui şi nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl şi mama să-l ia şi să-l ducă la bătrânii cetăţii lui şi la poarta locului în care locuieşte. Să spună bătrânilor cetăţii lui: «Iată, fiul nostru este neascultător şi îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru şi este lacom şi beţiv.» Şi toţi oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre şi să moară” (Deuteronomul 21:18-21).

Deşi la prima vedere această poruncă ni se pare foarte arbitrară, aş vrea să îţi prezint unul din motivele pentru care încălcarea acestei porunci merită o pedeapsă atât de severă. Înainte de orice, a nu-ţi respecta părinţii include totodată şi a nu-L onora pe Dumnezeu, deoarece El a poruncit ca fiecare copil să îşi respecte părinţii (Exodul 20:12). O astfel de încălcare implică deci a rosti o blasfemie împotriva Tatălui ceresc, şi acest păcat merită moartea cu pietre (Leviticul 24:16).

Trecuseră deja câţiva ani de când John McCaslin a publicat un articol în Washington Times, în care povesteşte despre un incident care a avut loc pe când George W. Bush, la acea vreme preşedintele Statelor Unite, şi-a vizitat părinţii. A ajuns la ei destul de devreme şi s-a aşezat pentru a schimba câteva cuvinte cu ei. Conversaţia se îndrepta într-o direcţie destul de agreabilă, când preşedintele şi-a pus picioarele pe canapea. Indignată de un astfel de gest, mama lui, Barbara Bush, îi ordonă de îndată să îşi ia picioarele de pe canapea. Tatăl lui, fostul preşedinte George Bush, o privi pe soţia lui şi îi spuse: „Dar, Barbara, el este preşedintele Statelor Unite.” Atunci Barbara i-a răspuns: „Ce importanţă are faptul că este preşedinte, el trebuie să ia picioarele de acolo imediat.” Preşedintele zâmbi şi nu putu spune altceva decât: „Ei bine, chiar şi preşedinţii trebuie să asculte de mama lor.”

Deşi în zilele noastre nimeni nu mai este omorât cu pietre pentru că se răzvrăteşte împotriva părinţilor, cu toţii avem datoria solemnă de a-i iubi şi respecta. Există un motiv foarte bun pentru care să facem acest lucru. Aceasta este singura poruncă însoţită de o făgăduinţă: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exodul 20:12). Această făgăduinţă este pentru tine.

#cinsteştepetatăltăuşipemamata

Devotionale Audio

O făgăduinţă pentru tine - 2017. A nu-ţi respecta părinţii include totodată şi a nu-L onora pe Dumnezeu, deoarece El a poruncit ca fiecare copil să îşi respecte părinţii.

#cinsteştepetatăltăuşipemamata pe e-mail">
Primește devoționalele
pe e-mail
Abonează-te pentru a primi devoționalele pe e-mail în fiecare zi.
Te poți dezabona oricând prin link-ul de dezabonare din fiecare mesaj trimis.
casino -

bayşanslı

- pinbahis