Frunze de toamnă

  Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. – Faptele 1:8

  Pădurile pot fi clasificate în mai multe feluri şi din mai multe perspective. De exemplu, după latitudine, principalele trei tipuri de păduri sunt tropicale, temperate şi boreale. Dacă studiem modul în care frunzele reacţionează la schimbările sezoniere, avem păduri de conifere şi păduri de foioase. Dacă primele sunt alcătuite în întregime sau în mare parte din copaci care au frunza verde tot anul, cele din urmă sunt dominate de copaci cu frunze mari, la care frunzele cad în fiecare an.

  Ellen White a trasat câteva lecţii spirituale folositoare din această a doua clasificare. Coniferele exemplifică angajamentul pe care ar trebui să îl avem faţă de Dumnezeu şi Cuvântul Său. Ea spunea: „Vara nu este nicio deosebire vizibilă între brad şi alţi copaci, dar când vine crivăţul iernii, bradul rămâne neschimbat, în timp ce alţi copaci sunt desfrunziţi. Tot aşa cel nesincer nu poate fi deosebit acum de creştinul adevărat, dar vremea [de intoleranţă religioasă] când deosebirea se va vedea este chiar la uşi.” (Tragedia veacurilor, p. 602).

  Prin contrast, copacii foioşi ilustrează răspândirea literaturii adventiste în toată lumea. În 3 ianuarie 1875, pe vremea când Biserica Adventistă avea doar o editură, în Battle Creek, Michigan, Ellen White a văzut în viziune „case de editură în alte ţări, care tipăresc mesajul în multe limbi şi acesta era răspândit ca frunzele toamna”. Apoi, câţiva ani mai târziu, ea a vizitat oraşul Basel, în Elveţia, şi Oslo, în Norvegia, şi a recunoscut casele de editură nou-înfiinţate în aceste locuri ca fiind printre cele din viziunea ei. O experienţă asemănătoare a avut și în anii 1890, când a vizitat Echo Publishing House din Australia.

  Ni se spune că publicaţiile adventiste „trebuie înmulţite şi răspândite precum frunzele toamna. Aceşti mesageri tăcuţi luminează şi modelează mintea a mii de oameni din fiecare ţară şi din fiecare regiune” (Evanghelizarea prin literatură, p. 5). După cum pădurile de foioase din zonele temperate acoperă pământul cu frunzele lor toamna, tot aşa şi noi ar trebui să acoperim tot pământul cu publicaţiile adventiste.

  Frunze de toamnă - 2018. După cum pădurile de foioase din zonele temperate acoperă pământul cu frunzele lor toamna, tot aşa şi noi ar trebui să acoperim tot pământul cu publicaţiile adventiste.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...