Cuvântul transformator al lui Dumnezeu

  Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! – Psalmii 51:10

  Cuvântul lui Dumnezeu are o putere creatoare şi recreatoare uimitoare. Ni se spune că la porunca lui Dumnezeu, universul a luat fiinţă (Evrei 11:3). Într-adevăr, Dumnezeu „zice, şi se face” (Ps. 33:9). Dar aceeaşi putere uimitoare este prezentă şi în cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia, care a fost recunoscută la scară largă pentru că a transformat vieţile multor oameni de pe întreg pământul.

  De exemplu, pe 12 ianuarie 2013, JWM Productions (din Takoma Park, Maryland) a dat publicităţii un film documentar intitulat 101 Objects that Changed the World. Difuzat pe canalul History, acest episod includea „Biblia” ca fiind obiectul numărul 1 care a schimbat cel mai mult lumea şi în consecinţă şi vieţile oamenilor! Un exemplu clasic al acestei schimbări ar fi experienţa convertirii lui Augustin.

  Augustin de Hipona (354–430) a devenit unul din cei mai influenţi teologi şi filosofi creştini de la începuturi. În tinereţea sa, el a fost rob păcatului preacurviei, fiind dominat de „obiceiul de a satisface o poftă lacomă”. Dar viaţa lui s-a transformat radical după ce a citit Romani 13:13-14: „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.”

  Convertirea aduce pace şi stabilitate în vieţile noastre. În opera sa, Confesiuni (1.1.1), Augustin se ruga astfel: „Căci Tu [Doamne] ne-ai făcut pentru Tine şi inima noastră este neliniştită până nu ajunge să se odihnească în Tine.” Ellen White mai spune: „Predarea tuturor puterilor noastre în mâna lui Dumnezeu simplifică problema vieţii. Uşurează şi scurtează miile de probleme cauzate de pasiunile inimii umane” (Solii pentru tineret, p. 30).

  Relaţia noastră cu Dumnezeu nu este doar o experienţă mistică, ce poate avea loc fără Biblie. După cum Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup (Ioan 1:14), tot aşa Biblia este Cuvântul scris al lui Dumnezeu (Ioan 5:39) şi ambele sunt în perfectă armonie. Astfel, credinţa salvatoare nu este o emoţie naivă şi fără temei. Este o relaţie personală cu Hristos, puternic înrădăcinată în Cuvântul Său. Să punem deoparte un timp special în fiecare zi pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, să aflăm minunatele sale învăţături şi să simţim puterea sa transformatoare în vieţile noastre.

  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Ultimii 11 ani de „rău oficial”

  Sunt în viața noastră lucruri care nu țin de noi, ci de ceea ce alții au făcut anterior. E posibil să încercăm schimbări ale unor lucruri de neschimbat, iar dacă nu reușim, să ne descurajăm. Înțelept este să analizăm ceea ce se întâmplă cu o întrebare esențială în minte: Oare ce vrea Dumnezeu să facă? Vrea El să schimb acest lucru? Vrea să înceapă un alt proiect mai bun și ar trebui să nu insist? Când ceva merge greu, roagă-te mai mult și întreabă-L pe El.

  Un drum de 11 zile

  Flexibilitatea și adaptabilitatea sunt calitățile viitorului. Flexibilitate pentru că viața este foarte dinamică și schimbătoare, iar adaptabilitate pentru că e mereu nevoie de potrivirea uneltelor cu lucrul specific, în toate domeniile. În domeniul moral și spiritual, nu fanatismul este cel potrivit, ci compasiunea; nu bigotismul ilogic, ci empatia și implicarea concretă. Viața nu se măsoară în mărimea citatelor sau în lungimea rugăciunilor, ci în sinceritatea trăirii și în profunzimea dependenței de Dumnezeu.

  Unsprezece covoare pentru cort

  E posibil ca, din comoditate, să cauți referate despre Biblie sau să asculți predici de pe YouTube, dar e bine să știi că nimic nu se compară cu lectura paginilor sfinte și cu descoperirea personală a multelor comori inspirate de Dumnezeu. Merită să experimentezi citirea completă a Sfintei Scripturi. Dacă te vei ruga, vei descoperi adevărate nestemate chiar și în simplele istorii ale anonimilor din Biblie.

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...