Cuvântul transformator al lui Dumnezeu

  Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! – Psalmii 51:10

  Cuvântul lui Dumnezeu are o putere creatoare şi recreatoare uimitoare. Ni se spune că la porunca lui Dumnezeu, universul a luat fiinţă (Evrei 11:3). Într-adevăr, Dumnezeu „zice, şi se face” (Ps. 33:9). Dar aceeaşi putere uimitoare este prezentă şi în cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia, care a fost recunoscută la scară largă pentru că a transformat vieţile multor oameni de pe întreg pământul.

  De exemplu, pe 12 ianuarie 2013, JWM Productions (din Takoma Park, Maryland) a dat publicităţii un film documentar intitulat 101 Objects that Changed the World. Difuzat pe canalul History, acest episod includea „Biblia” ca fiind obiectul numărul 1 care a schimbat cel mai mult lumea şi în consecinţă şi vieţile oamenilor! Un exemplu clasic al acestei schimbări ar fi experienţa convertirii lui Augustin.

  Augustin de Hipona (354–430) a devenit unul din cei mai influenţi teologi şi filosofi creştini de la începuturi. În tinereţea sa, el a fost rob păcatului preacurviei, fiind dominat de „obiceiul de a satisface o poftă lacomă”. Dar viaţa lui s-a transformat radical după ce a citit Romani 13:13-14: „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.”

  Convertirea aduce pace şi stabilitate în vieţile noastre. În opera sa, Confesiuni (1.1.1), Augustin se ruga astfel: „Căci Tu [Doamne] ne-ai făcut pentru Tine şi inima noastră este neliniştită până nu ajunge să se odihnească în Tine.” Ellen White mai spune: „Predarea tuturor puterilor noastre în mâna lui Dumnezeu simplifică problema vieţii. Uşurează şi scurtează miile de probleme cauzate de pasiunile inimii umane” (Solii pentru tineret, p. 30).

  Relaţia noastră cu Dumnezeu nu este doar o experienţă mistică, ce poate avea loc fără Biblie. După cum Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup (Ioan 1:14), tot aşa Biblia este Cuvântul scris al lui Dumnezeu (Ioan 5:39) şi ambele sunt în perfectă armonie. Astfel, credinţa salvatoare nu este o emoţie naivă şi fără temei. Este o relaţie personală cu Hristos, puternic înrădăcinată în Cuvântul Său. Să punem deoparte un timp special în fiecare zi pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, să aflăm minunatele sale învăţături şi să simţim puterea sa transformatoare în vieţile noastre.

  Cuvântul transformator al lui Dumnezeu - 2018. Credinţa salvatoare nu este o emoţie naivă şi fără temei. Este o relaţie personală cu Hristos, puternic înrădăcinată în Cuvântul Său. Să punem deoparte un timp special în fiecare zi pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, să aflăm minunatele sale învăţături şi să simţim puterea sa transformatoare.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...