Război total

  Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. – Efeseni 6:12

  Doar cei implicaţi într-un război pot evalua brutalitatea şi groaza acestuia. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, armata germană a folosit o tehnică militară inovatoare, numită Blitzkrieg („război-fulger”), o tactică devastatoare bazată pe viteză şi surpriză. Pe 13 ianuarie 1943, Adolf Hitler a declarat război total, fiind dispus să sacrifice vieţi şi resurse pentru a obţine victoria deplină. Înlocuind muncitorii bărbaţi din fabrici cu femei, el a suplimentat forţele armate germane cu încă 500.000 de bărbaţi.

  Biblia ne spune că şi noi suntem într-un război total împotriva forţelor spirituale ale răului (Efes. 6:12) şi că Diavolul este cuprins „de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme” (Apoc. 12:12). Acest război implică toate dimensiunile vieţii noastre şi toate clipele din timpul nostru.

  Ellen White explică: „Dacă ochii noștri spirituali ar fi deschiși, am putea vedea … îngerii care zboară repede în ajutorul acestor ispitiţi, împingând înapoi oştile care îi înconjoară şi aşezând picioarele lor pe temelia cea sigură. Luptele care se duc între cele două oştiri sunt tot atât de reale ca şi acelea duse de oştile lumii acesteia, şi această luptă spirituală are urmări veşnice” (Profeţi şi regi, p. 175).

  Dar cum putem obţine biruinţa asupra oştilor răului? Strategul militar chinez Sun Tzu (544–496) susţinea că „orice bătălie este câştigată înainte de a fi purtată”. Cu alte cuvinte, nu există biruinţă înainte de o pregătire temeinică. Din acest motiv, apostolul Pavel descrie în Efeseni 6:10-20 întreaga armură a soldatului creştin biruitor. Să nu uităm că, în această bătălie cosmică, „niciun om nu este în siguranţă pentru o zi sau o oră fără rugăciune” (Tragedia veacurilor, p. 530) şi că „nu suntem în siguranţă nici măcar pentru o singură oră, dacă nu dăm ascultare Cuvântului lui Dumnezeu” (Principii fundamentale ale educaţiei creştine, p. 537).

  Cei care îşi predau viaţa necondiţionat lui Dumnezeu au făgăduinţa că Dumnezeu „ar trimite mai degrabă toţi îngerii din cer să păzească pe poporul Său decât să lase un singur suflet care se încrede în El să fie biruit de Satana” (Tragedia veacurilor, p. 537). Fie ca aceasta să fie asigurarea noastră!

  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Ceasul al doisprezecelea

  Oriunde ai fi căzut, oricât de departe ai fi, gândește-te la așteptarea și la bunătatea Tatălui tău, care a pregătit deja harul cu care vrea să te acopere și să te primească înapoi. Nu sta pe gânduri, încă mai poți folosi ceasul al doisprezecelea! Pentru El, încă mai este posibil să te ierte și să te primească acasă.

  Al doisprezecelea ucenic

  Poate că ai și tu uneori sentimentul că locurile sunt ocupate, că alții au fost deja chemați, că ei știu deja totul. Nu lăsa descurajarea sau resemnarea să aibă controlul; acceptă atitudinea de voluntar. Implică-te acolo unde se ivește ocazia; fii prezent la acțiunile bisericii și ale familiei tale! Echipa lui Dumnezeu fie se va completa, fie se va lărgi și atunci vei primi legitimația de titular. Nu e nevoie să faci spectacol, ci slujește cu discreție; El va ști!

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...