„N-avem alt împărat decât pe Cezar”

  „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul!” – Ioan 19:15

  Creştinismul a apărut într-o vreme când Palestina era sub dominaţie romană. Ni se spune că Iosif şi Maria au plecat din Nazaret la Betleem din cauza poruncii ca toţi să se înscrie, date de Cezar August (Luca 2:1-5), al cărui nume în original a fost Gaius Octavius (63 î.Hr.–14 d.Hr.).

  După ce i-a învins pe Marc Antoniu şi pe Cleopatra, Octavius a devenit primul conducător peste toată Republica Romană. Pe 16 ianuarie 27 î.Hr. , Senatul roman a votat o nouă titulatură pentru el, devenind oficial Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Dar de obicei istoricii îl numesc August. Conducătorul roman era tratat de majoritatea ca o fiinţă divină, în cinstea căruia erau dedicate temple, altare şi preoţi. El era privit fie ca „zeu”, fie ca „fiu de zeu”. Dar subiectul „divinităţii absolute, adică a naturii divine, nu era unul foarte relevant în Antichitatea păgână. În culturile imperiale se vorbea mai degrabă de divinitate relativă, adică statutul de divin şi de puterea absolută pe care o aducea în legătură cu închinătorii” (Ittai Gradel).

  La procesul lui Isus, Pilat a pus întrebarea: „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” Mulţimea trebuia să hotărască cui va rămâne loială. Preoţii cei mai de seamă erau prezenţi acolo şi lucrarea lor zilnică preînchipuia preoţia sfântă a lui Hristos. Ei trebuiau să fie primii care să Îl slăvească şi să Îl apere. În schimb, ei au strigat plini de dispreţ: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul!” Hristos a fost respins de ei, dar nu şi de Dumnezeu.

  Hristos a fost proslăvit chiar şi în cea mai profundă umilire (Ioan 12:23-24). Aşa cum se spune în Filipeni 2:9-11: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

  Spre deosebire de cei care au ales să îi rămână loiali cezarului, apostolul Pavel făcea referire la Domnul Isus Hristos ca „fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” (1 Tim. 6:14-15).

  Apostolul Ioan L-a văzut pe Mielul ca biruind pe împăraţii pământului „pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor” (Apoc. 17:14; 19:16). Să alegem să Îi rămânem loiali lui Hristos, indiferent ce strigă mulţimile din jurul nostru!

  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Ceasul al doisprezecelea

  Oriunde ai fi căzut, oricât de departe ai fi, gândește-te la așteptarea și la bunătatea Tatălui tău, care a pregătit deja harul cu care vrea să te acopere și să te primească înapoi. Nu sta pe gânduri, încă mai poți folosi ceasul al doisprezecelea! Pentru El, încă mai este posibil să te ierte și să te primească acasă.

  Al doisprezecelea ucenic

  Poate că ai și tu uneori sentimentul că locurile sunt ocupate, că alții au fost deja chemați, că ei știu deja totul. Nu lăsa descurajarea sau resemnarea să aibă controlul; acceptă atitudinea de voluntar. Implică-te acolo unde se ivește ocazia; fii prezent la acțiunile bisericii și ale familiei tale! Echipa lui Dumnezeu fie se va completa, fie se va lărgi și atunci vei primi legitimația de titular. Nu e nevoie să faci spectacol, ci slujește cu discreție; El va ști!

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...