„N-avem alt împărat decât pe Cezar”

  „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul!” – Ioan 19:15

  Creştinismul a apărut într-o vreme când Palestina era sub dominaţie romană. Ni se spune că Iosif şi Maria au plecat din Nazaret la Betleem din cauza poruncii ca toţi să se înscrie, date de Cezar August (Luca 2:1-5), al cărui nume în original a fost Gaius Octavius (63 î.Hr.–14 d.Hr.).

  După ce i-a învins pe Marc Antoniu şi pe Cleopatra, Octavius a devenit primul conducător peste toată Republica Romană. Pe 16 ianuarie 27 î.Hr. , Senatul roman a votat o nouă titulatură pentru el, devenind oficial Imperator Caesar Divi Filius Augustus. Dar de obicei istoricii îl numesc August. Conducătorul roman era tratat de majoritatea ca o fiinţă divină, în cinstea căruia erau dedicate temple, altare şi preoţi. El era privit fie ca „zeu”, fie ca „fiu de zeu”. Dar subiectul „divinităţii absolute, adică a naturii divine, nu era unul foarte relevant în Antichitatea păgână. În culturile imperiale se vorbea mai degrabă de divinitate relativă, adică statutul de divin şi de puterea absolută pe care o aducea în legătură cu închinătorii” (Ittai Gradel).

  La procesul lui Isus, Pilat a pus întrebarea: „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” Mulţimea trebuia să hotărască cui va rămâne loială. Preoţii cei mai de seamă erau prezenţi acolo şi lucrarea lor zilnică preînchipuia preoţia sfântă a lui Hristos. Ei trebuiau să fie primii care să Îl slăvească şi să Îl apere. În schimb, ei au strigat plini de dispreţ: „Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul!” Hristos a fost respins de ei, dar nu şi de Dumnezeu.

  Hristos a fost proslăvit chiar şi în cea mai profundă umilire (Ioan 12:23-24). Aşa cum se spune în Filipeni 2:9-11: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.”

  Spre deosebire de cei care au ales să îi rămână loiali cezarului, apostolul Pavel făcea referire la Domnul Isus Hristos ca „fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor” (1 Tim. 6:14-15).

  Apostolul Ioan L-a văzut pe Mielul ca biruind pe împăraţii pământului „pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor” (Apoc. 17:14; 19:16). Să alegem să Îi rămânem loiali lui Hristos, indiferent ce strigă mulţimile din jurul nostru!

  „N-avem alt împărat decât pe Cezar” - 2018. Apostolul Ioan L-a văzut pe Mielul ca biruind pe împăraţii pământului „pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor”. Să alegem să Îi rămânem loiali lui Hristos, indiferent ce strigă mulţimile din jurul nostru!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Cinci degete

  În lumea lui Dumnezeu, situația stă în felul următor, după cum o rezumă Pavel: „Când sunt slab, atunci sunt tare”; „Pot totul în Hristos, care mă întărește.”

  Publicate astăzi

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  De ce îți este frică?

  nu te teme, căci Eu sînt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu...

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Crede și nu te îndoi niciodată!

  Câteva săptămâni mai târziu, El a trimis un cec pe care nu îl așteptam. Dumnezeu Își ține făgăduințele, însă noi suntem „puțin credincioși”!

  Beneficiul încercării

  Dacă ai de-a face cu greutăți în viață, gândește-te la aceste texte și subscrie la ideea că nici încercarea, nici îngrijorarea, nici persecuția, nici foamea, nici lipsa hainelor, niciun pericol și nici sabia nu te va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39).