Răspândind lumină

  Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. – Matei 5:14-15

  Întuneric înseamnă absenţa luminii. Când lumina străluceşte, întunericul dispare în mod natural. De fapt, fără lumină nu există viaţă. Răspândind lumină, noi ajutăm viaţa să se dezvolte într-o manieră mai exuberantă.

  O realizare majoră în încercarea de a aduce iluminatul electric în casele noastre a avut loc pe 19 ianuarie 1883, în Roselle, New Jersey. După mai multe invenţii şi experimente, primul sistem de iluminare electric al lui Thomas Edison, care folosea linii aeriene, a început să funcţioneze. Prin aceasta se dovedea că o comunitate întreagă putea fi iluminată cu electricitate care provenea de la o centrală generatoare comună. Astăzi, nenumărate oraşe, sate şi case de pe întreg pământul folosesc sisteme de iluminare electrică.

  La fel de importantă ca lumina fizică pentru viaţa fizică este şi lumina care străluceşte din Cuvântul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră spirituală. Biblia ne asigură că „Dumnezeu este lumină” (1 Ioan 1:5) şi „Tatăl luminii” (Iac. 1:17). Tot aşa Hristos, care a venit pentru a-L descoperi pe Tatăl, nu a spus doar că este „Lumina lumii”, ci a mai spus şi că „cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12). Şi pentru că Hristos şi învăţăturile Sale nu pot fi despărţite, putem afirma că ambele sunt lumina care ar trebui să lumineze lumea. În cartea Psalmii (119:105) spune: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”

  Afirmând că şi noi suntem „lumina lumii” (Matei 5:14), Hristos nu spune că noi ar trebui să răspândim altora lumina noastră. Noi doar trebuie să reflectăm lumina Sa, lumina din Cuvântul Său tuturor celor din jurul nostru şi de pe întreg pământul. Acest lucru nu ar trebui folosit niciodată pentru a ne aduce slavă nouă înşine, ci ca un mijloc puternic de a-i conduce pe oameni să dea slavă lui Dumnezeu. Hristos a spus: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16).

  Aşa cum Thomas Edison a conceput un sistem electric de iluminare, care a adus lumină în casele noastre, la fel şi noi să ducem lumina lui Dumnezeu în casele celor care pier în această lume cuprinsă de întuneric. Împreună putem ilumina lumea!

  Răspândind lumină - 2018. Aşa cum Thomas Edison a conceput un sistem electric de iluminare, care a adus lumină în casele noastre, la fel şi noi să ducem lumina lui Dumnezeu în casele celor care pier în această lume cuprinsă de întuneric. Împreună putem ilumina lumea!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...