O singură frăție

  În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. – Romani 10:12

  Lumea noastră este un imens câmp de bătălie între Dumnezeu şi Satana. Pe de o parte, Dumnezeu încearcă să salveze şi să unească omenirea cu cimentul dragostei Sale necondiţionate. Pe de cealaltă parte, Satana încearcă să ne îndrume greşit şi să divizeze omenirea cu tăişul egoismului său fără limită. El a produs fisuri sociale profunde peste tot în lume, prin rele precum naţionalismul, sistemul tribal şi rasismul.

  În discursul său la Reichstag-ul german, din 30 ianuarie 1939, Adolf Hitler prezicea: „Astăzi voi fi din nou profet: dacă bancherii internaţionali evrei din Europa şi din afara ei vor izbuti să arunce din nou popoarele într-un război mondial, atunci rezultatul nu va fi o bolşevizare a lumii şi, în consecinţă, victoria evreilor, ci anihilarea rasei iudaice în Europa.”

  Hitler a adus la îndeplinire profeţia lui antisemită în cea mai teribilă manieră cu putinţă.

  Cu totul diferit, creştinismul autentic trece peste orice barieră culturală, etnică şi socială, privind oamenii ca parte a unei singure rase. Deja în Vechiul Testament, era mesianică a fost portretizată ca fiind vremea când evreii şi neamurile aveau să se închine împreună în templul lui Dumnezeu, care mai târziu avea să devină „o casă de rugăciune pentru toate neamurile” (Isaia 56:1-8). După cum spunea şi Simeon, Hristos a venit să aducă mântuire la „toţi oamenii,” incluzându-i şi pe evrei, şi pe greci (Luca 2:30-32). Pavel a putut afirma că „nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă” (Rom. 10:12). Apoi el a adăugat: „Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască; fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus” (Gal. 3:28).

  Dragostea lui Dumnezeu este suficient de puternică pentru a ne aduce într-o singură frăţie. Cei care sunt în Hristos nu „mai sunt nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunt împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu” (Efes. 2:19). Doar dragostea lui Dumnezeu ne poate împu-ternici să îi iubim chiar şi pe vrăjmaşi, fie că sunt iudei sau evrei (Matei 5:43-48). Astăzi eşti invitat să fii un zidar al lui Dumnezeu, care să repare fisurile rasiale şi sociale din jurul tău cu cimentul dragostei infinite a lui Dumnezeu. Atunci, şi doar atunci, lumea va putea să fie martoră la puterea transformatoare a religiei noastre!

  O singură frăție - 2018. Astăzi eşti invitat să fii un zidar al lui Dumnezeu, care să repare fisurile rasiale şi sociale din jurul tău cu cimentul dragostei infinite a lui Dumnezeu. Atunci, şi doar atunci, lumea va putea să fie martoră la puterea transformatoare a religiei noastre!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Două repere

  Mântuitorul Își găsea odihna la picioarele Tatălui Său dis-de-dimineață, când Se retrăgea din mijlocul ucenicilor și Se ruga. Acesta este modelul cel mai de succes în gestionarea stresului și a tensiunii zilnice. Ia-ți timp doar pentru tine și relația ta cu Dumnezeu!

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Planul B

  Când e vorba de viața noastră reală, profundă, există un singur plan. Nu are rost să căutăm alternative, polițe de asigurare sau precontracte. Singura șansă este să ne încredem în Cel care, încă de pe vremea când noi nu eram de încredere, Îi eram chiar vrăjmași, a semnat cu noi un legământ, un contract de salvare a noastră. Dacă nici această dovadă de iubire nu-i suficientă, atunci ce ar mai putea fi?

  Publicate astăzi

  Ca un copilaș

  Ce fericire să-i avem pe acești micuți care ne învață atât de multe despre noi înșine, despre viața însăși și despre cum să relaționam cu Tatăl nostru ceresc! Mă simt foarte binecuvântată! Ajută-mă, Doamne, să devin ca un copilaș!

  Fraţii Durer

  Iubirea pentru fratele tău este posibilă prin puterea care vine de sus. Vorbeşte astăzi cu fratele tău cu dragoste şi generozitate şi iartă-i dacă te-a ofensat, aşa cum vrea Domnul să faci. Relaţia voastră se va reface şi va deveni mai puternică.

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az...

  Biruința este a Domnului! 2

  Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie nici prin...