Articolul precedentÎn cămin
  Articolul următorO putere pentru toate națiunile

  Marele nostru Preot minunat

  Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. – Evrei 9:24

  Sunt trei întrebări de bază referitoare la mântuirea noastră, întrebări la care fiecare creştin ar trebui să poată răspunde: Ce a făcut Hristos pentru noi pe cruce? Ce face El acum pentru noi în sanctuarul din ceruri?

  Şi ce va face El pentru noi la venirea Sa? Mulţi creştini pot explica ce a făcut Hristos la cruce şi ce va face El la a doua Sa venire. Dar nu foarte mulţi înţeleg ce face El acum în sanctuarul din ceruri pentru mântuirea noastră.

  Una dintre cele mai bune explicaţii adventiste de la începuturi a acestei învăţături a fost a lui O.R.L. Crosier, în articolul „Legea lui Moise”, publicat în Day-Star Extra, din 7 februarie 1846. În acest articol, Crosier scotea în evidenţă patru concepte de bază. Primul, că „sanctuarul” menţionat în Daniel 8:14 este un sanctuar/templu ceresc (Evr. 9:24; Apoc. 11:19). Al doilea, că sanctuarul ceresc este un sanctuar literal, cu două încăperi, Sfânta şi Sfânta Sfintelor, aşa cum au fost preînchipuite în ta-bernaculul lui Moise (Evr. 9:1-9). Al treilea, că Hristos este Marele-Preot al acelui sanctuar, făcând mijlocire pentru noi prin sângele Său vărsat la cruce (Col. 1:20; Evr. 9:11-23). Şi al patrulea, că la sfârşitul celor 2 300 de zile simbolice din Daniel 8:14, Hristos a intrat din Sfânta în Sfânta Sfintelor pentru a primi împărăţia (Dan. 7:9-14). Într-un articol publicat anterior, Crosier explica că în timp ce Hristos acum curăţă templul literal al Noului Ierusalim (Evr. 9:22-23), Duhul Sfânt curăţă templul spiritual al poporului lui Dumnezeu de păcatele lor (1 Cor. 3:16-17; 6:19-20).

  Dar poate vă întrebaţi: dacă Hristos a plătit deja preţul pentru toate păcatele noastre la cruce, de ce încă trebuie să mijlocească pentru noi în sanctuarul ceresc? Hristos a murit pe cruce pentru a salva întreaga omenire, dar nimeni nu va fi salvat împotriva voinţei sale. Acum, plin de har, Hristos aplică meritele jertfei Sale tuturor celor care Îl acceptă prin credinţă. Ce plan minunat a fost alcătuit pentru mântuirea ta şi a mea!

  Doamne, ce dezastru ar fi dacă planul Tău de mântuire ar rămâne fără rezultat pentru mine! De aceea, eu accept jertfa Ta pe cruce pentru păcatele mele şi te invit să fii Mare-Preot în viaţa mea!

  Marele nostru Preot minunat - 2018. Doamne, ce dezastru ar fi dacă planul Tău de mântuire ar rămâne fără rezultat pentru mine! De aceea, eu accept jertfa Ta pe cruce pentru păcatele mele şi te invit să fii Mare-Preot în viaţa mea!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Publicate astăzi

  Locul trei pe podium

  Ce exercițiu și ce antrenament ar trebui să facem pentru ca modestia și recunoștința să ne caracterizeze chiar și în momentele noastre de glorie sau de împlinire de orice fel?

  Crainicul cu clopoțel

  Fiecăruia ni s-au dat daruri pe care să le folosim pentru Domnul. Fiecare dintre noi are nevoie să-și concentreze cele mai importante energii pentru ca darul său să le fie de folos altora. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm Scripturile și să cerem asistența Duhului Sfânt înainte de a face greșeli.

  Răzbunarea nu este a noastră

  Ţi-a greşit cândva cineva? Dacă te gândeşti la răzbunare, ia în considerare ce spune Dumnezeu: „Răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti.” El nu-ţi cere să te răzbuni, mai degrabă să împlineşti nevoile de bază ale vrăjmaşului tău, după cum te îndrumă textul de astăzi.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie… biserică

  Roagă-te pentru spiritul de comunitate din biserica ta! PROVOCARE: Gândește-te la o idee care ar putea îmbunătăți părtășia dintre credincioși și pune-o în aplicare!

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...