Timpul sfârșitului

  Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci, mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte. – Daniel 12:4

  De-a lungul secolelor, mulţi comentatori ai Bibliei au studiat profeţiile apocaliptice din Scriptură. Dar niciun eveniment din istoria modernă nu a generat un interes mai mare decât subiectul întemniţării lui papa Pius al VI-lea la data de 15 februarie 1798, de către trupele franceze conduse de generalul Alexandre Berthier. Îngrijorat de Revoluţia Franceză care învingea creştinismul în Franţa, papa a condamnat revoluţia şi chiar a susţinut o ligă împotriva ei. Ca răspuns, soldaţii francezi au cucerit Roma, l-au detronat pe papă de autoritatea sa temporală şi chiar l-au escortat ca prizonier în mai multe locaţii. El a murit în citadela de la Valence, în 29 august 1799. Doar în 1929 statul Vatican a fost reinstituit pe deplin.

  Mai mulţi comentatori ai Bibliei au considerat întemniţarea papei ca fiind sfârşitul celor 1 260 de zile de supremaţie papală (Apoc. 11:3; 12:6; cf. Dan.7:25; Apoc. 11:2; 12:14; 13:5) şi începutul „timpului sfârşitului” (Dan. 8:17; 11:35, 40; 12:4, 9; cf. 8:19). Acel eveniment impresionant a generat un interes major faţă de profeţia biblică. Cele două profeţii despre timp care au fost sigilate din cartea Daniel – cele 2 300 de seri şi dimineţi simbolice (Dan. 8:14, 19,26-27) şi „o vreme, două vremi şi jumătate de vreme” (Dan. 12:4-7) – erau în cele din urmă dezvăluite. De atunci, timpul nu mai avea să fie doar un timp obişnuit (grecescul kronos), ci mai degrabă un timp escatologic (grecescul eschaton). Astfel, timpul a devenit solemn şi oamenii conştientizau tot mai mult acest lucru.

  Mulţi predicatori din întreaga lume au pus accentul pe împlinirea atât a profeţiilor legate de timp, cât şi a semnelor cosmice ale apropiatei reveniri a lui Hristos (Matei 24:29-31; Luca 21:25-28). Dar El nu S-a întors atât de repede pe cât se aşteptau şi acum „timpul sfârşitului” s-a prelungit deja de mai bine de două secole. Aşa cum se spune în pilda cu fecioarele înţelepte şi cele nechibzuite (Matei 25:1-13), întârzierea Mirelui a avut ca rezultat aţipirea şi adormirea tuturor fecioarelor. Dar venirea Mirelui a fost doar amânată, nu anulată. Dacă acel eveniment glorios a fost oarecum aproape la acea vreme, acum este mult mai aproape! Dacă în zilele acelea credincioşii adventişti trăiau într-o aşteptare înflăcărată, astăzi aşteptarea noastră ar trebui să fie şi mai intensă! Nu putem renunţa la fericita noastră nădejde!

  Timpul sfârșitului - 2018. Dacă în zilele acelea credincioşii adventişti trăiau într-o aşteptare înflăcărată, astăzi aşteptarea noastră ar trebui să fie şi mai intensă! Nu putem renunţa la fericita noastră nădejde!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...