O căsnicie complexă

  Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. – 1 Corinteni 7:2

  Când Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, El a înfiinţat căsătoria ca o instituţie monogamă şi trainică (Gen. 2:24; Matei 19:4-6). Dar de-a lungul veacurilor, unii oameni şi chiar comunităţi întregi au distorsionat semnificaţia acestei instituţii spre satisfacerea propriilor lor dorinţe senzuale. Un exemplu clasic este John Humphrey Noyes, un predicator şi ideolog creştin controversat, care la începutul anului 1844 a organizat o comunitate utopico-religioasă în Putney, Vermont, şi în 1848 a mutat acea comunitate în Oneida, New York.

  În timp ce studia la Seminarul teologic de la Yale, Noyes a ajuns la concluzia că a doua venire a lui Hristos a avut loc în semisecret în anul 70 î.Hr. şi acum oamenii ar trebui să trăiască după „noua etică a împărăţiei cerului”. În 20 februarie 1834, el s-a autodeclarat fără păcat şi, la scurt timp după aceea, a început să predice despre stilul lui de viaţă „al împărăţiei cereşti”, fără niciun fel de sclavie şi egoism, inclusiv sclavia unei căsnicii monogame. Comunităţile din Putney şi Oneida practicau dragostea liberă sau „căsnicia complexă”, în care fiecare bărbat era soţul fiecărei femei şi fiecare femeie era soţia oricărui bărbat. Copiii născuţi acolo aparţineau comunităţii. Nu ştiau cine era tatăl lor şi erau luaţi de la mamele lor de îndată ce încetau să mai fie alăptaţi. Înainte de a fi dizol-vată, în 1880, acea comunitate a ajuns la 300 de membri.

  Gândirea lui Noyes era destul de logică, dar el uita că adevărul nu este întotdeauna logic şi logica nu este întotdeauna adevăr. În realitate, adevărata religie nu este o proiecţie umană înspre Dumnezeu, ci mai degrabă Dumnezeu Se descoperă omenirii. „Religia care vine de la Dumnezeu este singura religie care va conduce la Dumnezeu” (Hristos, Lumina lumii, p. 189). Evident, Noyes a înfiinţat o comunitate „fără păcat” în care îşi putea exprima liber instinctele sale păcătoase!

  Deoarece chiar miezul religiei înseamnă credincioşie doar unui Dumnezeu (Exod. 20:3), la fel şi baza căsătoriei implică o credincioşie trainică faţă de un singur partener (1 Cor. 7:2). Loialitatea faţă de Dumnezeu şi credincioşia faţă de soţ sau soţie sunt virtuţi spirituale care nu pot fi confundate cu egoismul. Acestea sunt expresii ale dragostei care trebuie cultivată în fiecare fiinţă omenească. Gândeşte-te la acest lucru!

  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Ceasul al doisprezecelea

  Oriunde ai fi căzut, oricât de departe ai fi, gândește-te la așteptarea și la bunătatea Tatălui tău, care a pregătit deja harul cu care vrea să te acopere și să te primească înapoi. Nu sta pe gânduri, încă mai poți folosi ceasul al doisprezecelea! Pentru El, încă mai este posibil să te ierte și să te primească acasă.

  Al doisprezecelea ucenic

  Poate că ai și tu uneori sentimentul că locurile sunt ocupate, că alții au fost deja chemați, că ei știu deja totul. Nu lăsa descurajarea sau resemnarea să aibă controlul; acceptă atitudinea de voluntar. Implică-te acolo unde se ivește ocazia; fii prezent la acțiunile bisericii și ale familiei tale! Echipa lui Dumnezeu fie se va completa, fie se va lărgi și atunci vei primi legitimația de titular. Nu e nevoie să faci spectacol, ci slujește cu discreție; El va ști!

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...