Istoria se poate schimba

  … până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea! – Daniel 4:32

  Vizitând Kremlinul şi mausoleul lui Lenin din Moscova, în mai 2014, mi-au trecut mai multe gânduri prin minte. Mi-am imaginat Revoluţia Rusă (1917) şi puternica Uniune Sovietică (1922–1991). Vladimir Lenin (1870–1924) a declarat cu convingere: „Nu poate exista nimic mai respingător decât religia.” „Programul nostru include neapărat propaganda ateismului.” „Daţi-mi patru ani să îi învăţ pe copii, şi sămânţa semănată nu va putea fi scoasă din rădăcină niciodată.” Lenin nu îşi putea imagina că, în cele din urmă, multe din seminţele ateismului aveau să fie dezrădăcinate şi că religia avea să fie predicată chiar şi în Palatul Congresului din Kremlin.

  Într-un articol de pe prima pagină a ziarului rusesc Izvestia, scria că, în 9 martie 1992, Sovietul Suprem al Federaţiei Ruse a anunţat că „Congresul deputaţilor poporului al U.R.S.S. plănuiesc să îşi ţină şedinţa în locul obişnuit pentru ei, Palatul Congresului. […] Pe agenda palatului era planificată pentru 14–25 martie o altă activitate intitulată «Calea biblică spre o viaţă nouă». Întâlnirea va fi condusă de adventiştii de ziua a şaptea.”

  Conform programului, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a ţinut o campanie de evanghelizare prelungită în Palatul Congresului din Kremlin, care avea 6 500 de locuri, fostul centru al congreselor Partidului Comunist. Întâlnirile au fost susţinute de Mark Finley în faţa unei audienţe de 10 000-12 000 de oameni, în câte două sesiuni de prezentări, şi rezultatul a fost peste 1 400 de botezuri. Dar aceasta a fost doar una din alte câteva strategii de evanghelizare implementate după perestroika din Rusia.

  În Adventist Review din 18 iunie 1992, William G. Johnsson scotea în evidenţă faptul că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a înfiinţat în Rusia (1) primul institut teologic protestant, (2) prima editură creştină, (3) prima clinică privată, (4) primul program religios naţional, (5) prima reţea de televiziune religioasă şi (6) prima campanie de evanghelizare din Kremlin. Ce oportunitate în acea regiune plină de provocări şi ce listă impresionantă de realizări!

  Niciodată să nu îţi pierzi speranţa! Dumnezeu „poate transforma inimile aşa cum întoarce râurile de apă” (Profeţi şi regi, p. 631). Ce a făcut în Rusia, El poate face oriunde altundeva, chiar şi în vieţile noastre.

  Istoria se poate schimba - 2018. Niciodată să nu îţi pierzi speranţa! Dumnezeu „poate transforma inimile aşa cum întoarce râurile de apă” (Profeţi şi regi, p. 631). Ce a făcut în Rusia, El poate face oriunde altundeva, chiar şi în vieţile noastre.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...