Un har scump

  Harul Meu îţi este de ajuns. – 2 Corinteni 12:9

  Astăzi se spun multe despre har. Dar ce înseamnă acesta cu adevărat?

  Una dintre cele mai bune perspective vine din partea pastorului, teologului şi martirului luteran german Dietrich Bonhoeffer (1906–1945).

  Ca un opozant vocal al regimului lui Hitler, Bonhoeffer credea că „tăcerea în faţa răului este răul însuşi”. „A nu vorbi înseamnă a vorbi. A nu acţiona înseamnă a acţiona.” Bonhoeffer a fost arestat pe 5 aprilie 1943 de Gestapo şi a fost executat prin spânzurare în 9 aprilie 1945, cu doar două săptămâni înainte ca tabăra de concentrare să fie eliberată. A trăit doar 39 de ani, dar a lăsat în urmă o moştenire literară de valoare.

  În capitolul 1 al cărţii sale, The Cost of Discipleship (1937), Bonhoeffer pune în contrast harul ieftin şi harul scump. El explică: „Harul ieftin este vrăjmaşul mortal al bisericii noastre. […] Despre asta vorbesc când spun har ieftin, acel har care duce la justificarea păcatului fără justificarea păcătosului pocăit care se depărtează de păcat şi de care păcatul se depărtează. […] Harul ieftin este predicarea iertării fără a fi nevoie de pocăinţă, botez fără disciplina bisericii, confesiune fără mărturisire, iertarea păcatelor fără mărturisire personală. Harul ieftin este harul fără ucenicie, harul fără cruce, harul fără Isus Hristos, viu şi întrupat.”

  Prin contrast, harul scump este „ scump deoarece ne cere nouă să ur-măm şi este har deoarece ne cheamă să Îl urmăm pe Isus Hristos. Este scump deoarece îl costă pe om viaţa şi este har pentru că îi dă omului singura şi adevărata viaţă. Este scump deoarece condamnă păcatul şi este har pentru că îl justifică pe păcătos. Mai presus de toate, este scump pentru că pe Dumnezeu L-a costat viaţa Fiului Lui: «Aţi fost cumpăraţi cu un preţ» şi ceea ce L-a costat mult pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. […] Harul este scump deoarece îl constrânge pe om să se supună jugului lui Hristos şi să Îl urmeze; este har deoarece Isus spune: «Jugul meu este bun şi povara mea este uşoară.»”

  Pe lângă faptul că este un har scump, harul salvator al lui Hristos este şi un har activ care ne eliberează de robia păcatului şi ne dă motivaţia corectă pentru adevărata ascultare. Aşa cum spunea Pavel, mântuirea prin har şi prin credinţă „nu este prin fapte”, ci „pentru fapte bune” (Efes. 2:8-10). Hristos este întruparea harului lui Dumnezeu. De aceea, a-L avea pe Hristos înseamnă a avea minunatul har al lui Dumnezeu cu noi!

  Un har scump - 2018. Harul salvator al lui Hristos este şi un har activ care ne eliberează de robia păcatului şi ne dă motivaţia corectă pentru adevărata ascultare. Mântuirea prin har şi prin credinţă „nu este prin fapte”, ci „pentru fapte bune”. Hristos este întruparea harului lui Dumnezeu. A-L avea pe Hristos înseamnă a avea minunatul har al lui Dumnezeu cu noi!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Publicate astăzi

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...