Un har scump

  Harul Meu îţi este de ajuns. – 2 Corinteni 12:9

  Astăzi se spun multe despre har. Dar ce înseamnă acesta cu adevărat?

  Una dintre cele mai bune perspective vine din partea pastorului, teologului şi martirului luteran german Dietrich Bonhoeffer (1906–1945).

  Ca un opozant vocal al regimului lui Hitler, Bonhoeffer credea că „tăcerea în faţa răului este răul însuşi”. „A nu vorbi înseamnă a vorbi. A nu acţiona înseamnă a acţiona.” Bonhoeffer a fost arestat pe 5 aprilie 1943 de Gestapo şi a fost executat prin spânzurare în 9 aprilie 1945, cu doar două săptămâni înainte ca tabăra de concentrare să fie eliberată. A trăit doar 39 de ani, dar a lăsat în urmă o moştenire literară de valoare.

  În capitolul 1 al cărţii sale, The Cost of Discipleship (1937), Bonhoeffer pune în contrast harul ieftin şi harul scump. El explică: „Harul ieftin este vrăjmaşul mortal al bisericii noastre. […] Despre asta vorbesc când spun har ieftin, acel har care duce la justificarea păcatului fără justificarea păcătosului pocăit care se depărtează de păcat şi de care păcatul se depărtează. […] Harul ieftin este predicarea iertării fără a fi nevoie de pocăinţă, botez fără disciplina bisericii, confesiune fără mărturisire, iertarea păcatelor fără mărturisire personală. Harul ieftin este harul fără ucenicie, harul fără cruce, harul fără Isus Hristos, viu şi întrupat.”

  Prin contrast, harul scump este „ scump deoarece ne cere nouă să ur-măm şi este har deoarece ne cheamă să Îl urmăm pe Isus Hristos. Este scump deoarece îl costă pe om viaţa şi este har pentru că îi dă omului singura şi adevărata viaţă. Este scump deoarece condamnă păcatul şi este har pentru că îl justifică pe păcătos. Mai presus de toate, este scump pentru că pe Dumnezeu L-a costat viaţa Fiului Lui: «Aţi fost cumpăraţi cu un preţ» şi ceea ce L-a costat mult pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. […] Harul este scump deoarece îl constrânge pe om să se supună jugului lui Hristos şi să Îl urmeze; este har deoarece Isus spune: «Jugul meu este bun şi povara mea este uşoară.»”

  Pe lângă faptul că este un har scump, harul salvator al lui Hristos este şi un har activ care ne eliberează de robia păcatului şi ne dă motivaţia corectă pentru adevărata ascultare. Aşa cum spunea Pavel, mântuirea prin har şi prin credinţă „nu este prin fapte”, ci „pentru fapte bune” (Efes. 2:8-10). Hristos este întruparea harului lui Dumnezeu. De aceea, a-L avea pe Hristos înseamnă a avea minunatul har al lui Dumnezeu cu noi!

  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Ceasul al doisprezecelea

  Oriunde ai fi căzut, oricât de departe ai fi, gândește-te la așteptarea și la bunătatea Tatălui tău, care a pregătit deja harul cu care vrea să te acopere și să te primească înapoi. Nu sta pe gânduri, încă mai poți folosi ceasul al doisprezecelea! Pentru El, încă mai este posibil să te ierte și să te primească acasă.

  Al doisprezecelea ucenic

  Poate că ai și tu uneori sentimentul că locurile sunt ocupate, că alții au fost deja chemați, că ei știu deja totul. Nu lăsa descurajarea sau resemnarea să aibă controlul; acceptă atitudinea de voluntar. Implică-te acolo unde se ivește ocazia; fii prezent la acțiunile bisericii și ale familiei tale! Echipa lui Dumnezeu fie se va completa, fie se va lărgi și atunci vei primi legitimația de titular. Nu e nevoie să faci spectacol, ci slujește cu discreție; El va ști!

  Al doisprezecelea copil al lui Iacov

  Numele nostru este săpat adânc în palmele Mântuitorului, nu este un simplu tatuaj, ci El a plătit cu viața această răscumpărare. Poartă-te în așa fel încât să fie mândru când ți se rostește numele undeva.

  Publicate astăzi

  Douăsprezece luni ale anului

  O lună nu este un timp prea scurt, dar nici prea lung. Prin urmare, cum ar fi dacă ai găsi un mic proiect personal pe care să-l desfășori împreună cu un prieten sau cu mai mulți? Să aveți un motiv de sărbătoare în fiecare lună încă de aici.

  Iertarea

  Vom reuși să îi iertăm pe alții numai cerându-I lui Isus în fiecare dimineață să ne dea ajutor, putere și un duh de iertare.

  Greutăţile financiare

  A trebuit să trecem prin multe încercări, dar acestea ne-au dat mari lecții pentru caracter. Am învățat să apreciem puținul pe care îl aveam, să fim foarte flexibili cu hobby-urile, să ne descurcăm cu puțin și să economisim mult, să exersăm permanent autocontrolul și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.

  Răspunsul religiei

  Doamne, arată-ne mie și copiilor mei frumusețea vieții când ești Tu la cârmă! PROVOCARE: Alege astăzi un imn pe care nu l-ai mai cântat de mult și fredonează-l ori de câte ori poți!

  Sátánt a saját cselekedetei ítélik el

  „És énekelik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és...