Reînviorat prin Cuvântul Său

  După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. – Faptele apostolilor 4:31

  Ni se spune că „cea mai mare şi cea mai urgentă nevoie a noastră este o reînviorare a adevăratei evlavii în rândul nostru” (Solii alese, cartea 1, p. 122). Recunoscând această nevoie, Consiliul anual al Conferinţei Generale din 2011 a votat Planul „Reînviorat prin Cuvântul Său”, care a fost lansat pe 17 aprilie 2012 şi s-a încheiat la Sesiunea Conferinţei Generale din iulie 2015. Fiecare membru al bisericii a fost încurajat să citească în fiecare zi un capitol anume din Biblie. Planul a fost reintrodus sub denumirea „Crede în prorocii Săi”, un program pentru cinci ani de citire a Bibliei şi a anumitor scrieri ale lui Ellen White.

  Orice reînviorare adevărată din istoria creştinismului a început când oamenii au început să pledeze înaintea lui Dumnezeu în rugăciune stăruitoare şi să petreacă mai mult timp în studierea sârguincioasă a Cuvântului Său. Pe de-o parte, ni se spune că „Biblia nu ar trebui studiată niciodată fără rugăciune” (Calea către Hristos, p. 91). Pe de altă parte, ar trebui să recunoaştem că „citirea cuvântului lui Dumnezeu pregăteşte mintea pentru rugăciune” (Mărturii pentru biserică, vol. 1, p. 504). De aceea, „sper că vei fi un creştin zelos, adevărat, zi de zi, căutându-L pe Dumnezeu în rugăciune. Să nu fii într-atât de ocupat încât să nu poţi acorda timp studierii Bibliei şi pentru a căuta harul lui Dumnezeu în rugăciune umilă” (Fiice ale lui Dumnezeu, p. 160).

  Trebuie să recunoaştem că reînviorarea şi reforma merg împreună. Reînviorarea generează imboldul spiritual pentru reformă, iar reforma este rezultatul oricărei reînviorări adevărate. Aceasta înseamnă că reînviorarea fără reformă este o iluzie spirituală goală şi reforma fără reînviorare nu este altceva decât formalism etic. Dacă în trecut mulţi predicatori puneau accentul pe reformă fără reînviorare, astăzi tendinţa este de a predica reînviorarea fără reformă, deoarece oamenii doresc să Îl accepte pe Hristos ca Mântuitor, dar nu neapărat şi ca Domn.

  Un alt aspect esenţial al adevăratei reînviorări este că aceasta generează un simţământ puternic de smerenie şi umilinţă personală. Ori de câte ori oamenii devin mândri şi îi judecă pe ceilalţi putem fi siguri că nu Duhul Sfânt îi conduce. Planurile menţionate mai sus au intenţia de a ne stimula să Îl căutăm pe Domnul. Dar nu aştepta după alţii; caută-L pe Domnul acum, pentru tine!

  Reînviorat prin Cuvântul Său - 2018. Adevărata reînviorare generează un simţământ puternic de smerenie şi umilinţă personală. Ori de câte ori oamenii devin mândri şi îi judecă pe ceilalţi putem fi siguri că nu Duhul Sfânt îi conduce. Planurile promovate de Conferința Generală au intenţia de a ne stimula să Îl căutăm pe Domnul. Dar nu aştepta după alţii; caută-L pe Domnul acum, pentru tine!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Planul B

  Când e vorba de viața noastră reală, profundă, există un singur plan. Nu are rost să căutăm alternative, polițe de asigurare sau precontracte. Singura șansă este să ne încredem în Cel care, încă de pe vremea când noi nu eram de încredere, Îi eram chiar vrăjmași, a semnat cu noi un legământ, un contract de salvare a noastră. Dacă nici această dovadă de iubire nu-i suficientă, atunci ce ar mai putea fi?

  Doi ochi, două urechi, o singură gură

  Mântuitorul obișnuia să spună: „Cine are urechi de auzit să audă și cine are ochi să vadă.” A vedea și a auzi presupun voință, alegere. Alege în această zi să vezi și să asculți mai cu atenție! Îndreaptă privirea ta chiar în direcția în care ți-e incomod să privești, spre cei mai lipsiți ori mai nefericiți decât tine. Ascultă-i chiar și pe cei care te enervează...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...