Sărbătorile poporului Israel

  Iată sărbătorile Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veţi vesti la vremile lor hotărâte. – Leviticul 23:4

  De obicei oamenilor le place să sărbătorească zilele de naştere şi sărbătorile cu familia şi prietenii sau să fie implicaţi în anumite proiecte. În vechime, Dumnezeu a pus deoparte pentru Israel câteva sărbători anuale care erau împărţite în două cicluri principale (vezi Lev. 23). Mai întâi erau sărbătorile de primăvară, care includeau Paştele, Azimele şi Rusaliile. Apoi veneau sărbătorile de toamnă, care cuprindeau Sărbătoarea Trâmbiţelor, Ziua Ispăşirii şi Sărbătoarea Corturilor. Toţi bărbaţii din Israel trebuiau să sărbătorească trei dintre ele – Paştele, Rusaliile şi Sărbătoarea Corturilor – la Ierusalim.

  O scrisoare a lui William Miller publicată în revista millerită Signs of the Times din 17 mai 1843 are o importanţă specială în interpretarea sărbătorilor iudaice. El sugera că, după cum sărbătorile de primăvară şi-au văzut împlinirea la prima venire a lui Hristos şi în suferinţele Sale, tot aşa sărbătorile de toamnă vor fi împlinite în jurul celei de-a doua veniri a lui Hristos. Despre primul ciclu de sărbători, Noul Testament declară că Hristos a murit pe cruce ca „Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1:29) şi ca „Paştele nostru” (1 Cor. 5:7), că El a fost înviat din morţi ca „pârga celor adormiţi” (1 Cor. 15:20) şi că Duhul Sfânt a venit asupra ucenicilor în Ziua Cincizecimii (Fapte 1:8; 2:1-4).

  Tot aşa, al doilea ciclu de sărbători a început să fie împlinit în timpul aşteptării din vremea sfârşitului a celei de-a doua veniri a lui Hristos. După cum Sărbătoarea Trâmbiţelor anunţă apropiata venire a Zilei Ispăşirii, tot aşa şi marea mişcare a celei de-a doua veniri proclama că cei 2 300 de ani-zile simbolici din Daniel 8:14 aveau să se sfârşească în anii 1840, când sanctuarul urma să fie curăţat. Anul 1844 a fost numit începutul Zilei antitipice a Ispăşirii. La rândul său, Sărbătoarea Corturilor urmează să îşi vadă împlinirea în timpul celor 1 000 de ani, când sfinţii vor rămâne în cer (Apoc. 20), înainte de a se stabili permanent pe pământul acesta care va fi făcut nou (Apoc. 21:1-4).

  Astăzi trăim în marea zi antitipică a ispăşirii. După cum se aştepta de la israeliţii din vechime să îşi „smerească” sufletele (Lev. 16:29; 23:27), şi noi ar trebui să ne consacrăm vieţile în predare totală faţă de Domnul şi să fim gata pentru apropiata Sa venire!

  Sărbătorile poporului Israel - 2018. Astăzi trăim în marea zi antitipică a ispăşirii. După cum se aştepta de la israeliţii din vechime să îşi „smerească” sufletele (Levitic 16:29; 23:27), şi noi ar trebui să ne consacrăm vieţile în predare totală faţă de Domnul şi să fim gata pentru apropiata Sa venire!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Trepiedul

  Întreabă-te dacă tu ești pentru cineva un punct de sprijin. Sunt persoane care au curajul să apeleze la tine când le e greu? Ce faci de obicei? Ajuți sau te eschivezi? Dar Dumnezeu, El știe că Îi ești recunoscător? I-ai spus acest lucru? Spune-I simțămintele tale! Îi face plăcere să audă din gura și din inima ta mulțumirea.

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...