Zecimi și daruri

  Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie, căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.” – Marcu 12:43-44

  Dumnezeu a instituit sistemul de zecimi şi daruri cu un scop triplu: de a ne scăpa de egoism, de a susţine lucrarea Evangheliei şi de a sprijini proiectele misionare din străinătate. Chiar şi aşa, unii oameni susţin că folosirea greşită a acestor fonduri aduse prin canalele obişnuite ale bisericii îl justifică pe dătător să îşi trimită banii direct către alte proiecte sau misiuni alternative „mai de încredere”.

  Review and Herald din 18 mai 1869 conţinea un articol scurt scris de J. N. Andrews despre „sistemul de zecimi”. Referitor la originea acelui sistem, Andrew sugera că „sistemul de zecimi nu îşi are originea în preoţimea levitică, ci în cea a lui Melhisedec, în care ne aflăm şi noi acum [Evr. 7]. De aceea, ca creştini, avem obligaţia de a face cel puţin atât şi, dacă cineva vrea să dăruiască tot atât cât a dat văduva săracă, nu îşi va pierde răsplata.”

  Preoţimea din zilele lui Isus devenise foarte coruptă. Isus ar fi putut să o descurajeze pe văduva săracă să îi ajute pe preoţi. În schimb, El a lăudat-o pentru ce a făcut (Marcu 12:41-44; Luca 21:1-4). Ellen White explică: „Cei jertfitori de sine şi consacraţi, care Îi redau lui Dumnezeu lucrurile care sunt ale Lui când El le cere de la ei, vor fi răsplătiţi după faptele lor. Chiar dacă mijloacele consacrate astfel vor fi greşit folosite, astfel încât ele nu îndeplinesc scopul avut în vedere de dăruitor – spre slava lui Dumnezeu şi salvarea de suflete – cei care au făcut sacrificiile cu sinceritate, vizând numai slava lui Dumnezeu, nu-şi vor pierde răsplata” (Mărturii pentru biserică, vol. 2, p. 518).

  Ea stăruie şi spune: „Nimeni să nu se simtă liber să reţină zecimea, pentru a o folosi după propria lui judecată. … Dumnezeu nu S-a schimbat; zecimea încă trebuie folosită pentru susţinerea slujitorilor lui Dumnezeu. Deschiderea de noi câmpuri cere mai multă eficienţă pastorală decât avem acum şi trebuie să fie mijloace în casa tezaurului” (Mărturii pentru biserică, vol. 9, pp. 247, 250). Să ne aducem zecimile şi darurile cu credincioşie în vistieria desemnată de Dumnezeu (Mal. 3:10).

  Zecimi și daruri - 2018. Cei jertfitori de sine şi consacraţi, care Îi redau lui Dumnezeu lucrurile care sunt ale Lui când El le cere de la ei, vor fi răsplătiţi după faptele lor. Cei care au făcut sacrificiile cu sinceritate, vizând numai slava lui Dumnezeu, nu-şi vor pierde răsplata.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Bateria de șase volți

  Noi suntem întru totul dependenți de sursa noastră de putere; despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic, „în El avem viața, mișcarea și ființa”.

  Șase personaje în căutarea unui autor

  Cu adevărat protejat este doar cel ce își bazează deciziile și cunoașterea pe inspirația divină. Călăuzirea Duhului este un dar prețios, pe care îl putem primi dacă îl cerem.

  6! 6! Vine Poliția!

  Înaintea lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt descoperite. Ar fi inutilă preocuparea de a ascunde. Mai potrivită este atitudinea descrisă în cuvintele: „Ferice de cel ce nu-și ascunde fărădelegea!”

  Publicate astăzi

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Împarte-ţi pâinea!

  Fă un tur mintal asupra felului în care Dumnezeu ţi-a purtat de grijă de-a lungul anilor. Un mod de a-I mulţumi este să împărţi ceea ce ai cu cineva care este într-o situaţie mai dezavantajată decât tine. „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede şi slava Domnului te va însoţi”.

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...