Divinitatea lui Hristos

  Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. – Coloseni 2:9

  Multe discuţii şi distorsiuni teologice derivă din tendinţa oamenilor de a accentua prea mult o faţetă a „monedei” în detrimentul celeilalte. Un exemplu clasic sunt discuţiile christologice din biserica din vechime. Mulţi se întrebau cum poate fi Hristos şi Dumnezeu, şi om în acelaşi timp? Cât este divin şi cât este uman în El?

  Arius (256–336 d.Hr.), un preot din Alexandria, Egipt, a adus multă confuzie în această discuţie crezând că Hristos era mai mult om şi mai puţin Dumnezeu, Pentru el, în veşnicie în trecut, Dumnezeu L-a creat pe Fiul, care la rândul Său a creat totul. Conciliul din Niceea a fost deschis în mod formal în 20 mai 325 d.Hr şi a atins această erezie ariană. După ce au fost în sesiune timp de o lună, conciliul a promulgat crezul original de la Niceea, afirmând că Isus Hristos a fost „născut, nu creat, din aceeaşi substanţă ca şi Tatăl” şi îi anatemizau pe cei care sugerau că „a fost o vreme în care El nu a existat.”

  În tradiţia reformată, în Westminster Confession (1646), se spune: „În unitatea Dumnezeirii sunt trei persoane, din aceeaşi materie, putere şi eternitate: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Tatăl nu are origine, nu este nici născut, nici creat, Fiul este născut din veşnicie de la Tatăl, Duhul Sfânt provine din veşnicie de la Tatăl şi de la Fiul.” Dar am putea spune că Domnul Isus Hristos este „născut din veşnicie de la Tatăl?”

  În Ioan 3:16, termenul original grecesc monogenēs a fost tradus greşit ca „singurul Fiu”, când de fapt este „singurul” (RSV) sau „unul şi doar unul” (NIV). Deoarece El are şi dintotdeauna a avut viaţă în El, Hristos poate face referire la Sine ca fiind sursa vieţii (Ioan 14:6). Din acest motiv, în Isaia 9:6, El este numit „Dumnezeu atotputernic” şi „Părintele veşniciilor”. Pavel spune că „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9). Ellen White afirmă că „în Hristos e viaţa originară, neîmprumutată, pe care o are prin Sine Însuşi” (Hristos, Lumina lumii, p. 530).

  Ce Mântuitor minunat şi puternic avem! Fiind dintotdeauna Dumnezeu în cel mai înalt sens, El îşi poate însuşi din nou „toată puterea în cer şi pe pământ” şi ne promite că este cu noi „în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:18,20). Putem să ne încredem pe deplin în modul în care El ne călăuzeşte şi Se îngrijeşte de noi!

  Divinitatea lui Hristos - 2018. Ce Mântuitor minunat şi puternic avem! Fiind dintotdeauna Dumnezeu în cel mai înalt sens, El îşi poate însuşi din nou „toată puterea în cer şi pe pământ” şi ne promite că este cu noi „în toate zilele, până la sfârşitul veacului”. Putem să ne încredem pe deplin în modul în care El ne călăuzeşte şi Se îngrijeşte de noi!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Două repere

  Mântuitorul Își găsea odihna la picioarele Tatălui Său dis-de-dimineață, când Se retrăgea din mijlocul ucenicilor și Se ruga. Acesta este modelul cel mai de succes în gestionarea stresului și a tensiunii zilnice. Ia-ți timp doar pentru tine și relația ta cu Dumnezeu!

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...