Kata Ragoso

  Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului. – Romani 1:16

  Fiecare sesiune a Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea este un eveniment unic, cu delegaţi, invitaţi speciali şi vizitatori din întreaga lume. Un punct marcant al sesiunilor din 1936 şi 1954, ambele organizate în San Francisco, California, a fost prezenţa lui Kata Ragoso (se pronunţă Rangoso), delegat din Insulele Solomon din Pacificul de Sud, care a devenit pastor hirotonit şi preşedintele lucrării de acolo.

  La 30 mai 1936, Ragoso a spus celor adunaţi că, fiind prinşi în adâncimile păgânismului, el şi poporul său „trăiau o viaţă de păcat” şi „gândurile lor erau întotdeauna îndreptate spre rău”. Ei se închinau duhurilor rele, erau dependenţi de tot felul de vicii şi practicau acte de violenţă, inclusiv vânătoarea de capete. Dar cu 25 de ani în urmă, un misionar pe nume G. F. Jones venise pe insula lor şi le predicase mesajul adventist.

  Prin harul lui Dumnezeu, ei „şi-au scos cătuşele păgânismului” şi au avut parte de o transformare totală – chiar şi în alimentaţie şi igienă. Ragoso spunea: „Acum putem trăi fericiţi şi în pace, pentru că ne-a fost adusă Evanghelia minunată. Vreau să vă spun în această după-masă, foarte sigur, că niciunul dintre cei care au acceptat acest mesaj glorios nu îşi doreşte să se întoarcă la închinarea la idoli şi la păgânism.

  Astăzi, 5 000 de oameni din poporul meu se bucură împreună cu voi în solia apropiatei veniri a Mântuitorului. Peste o sută dintre ei sunt pastori, profesori şi lucrători ai bisericii printre cunoscuţi şi apropiaţi” (Review and Herald, 2 iunie 1936, pp. 106–107).

  Evanghelia veşnică este mult mai mult decât o teorie minunată; ea este o uimitoare putere transformatoare. Ellen White spune că această convertire pe care Hristos o face în vieţile oamenilor, prin harul şi mila Sa îmbelşugată, este „atât de uimitoare, încât Satana, în ciuda îngâmfării lui şi a faptului că toate confederaţiile răului sunt unite împotriva lui Dumnezeu şi a legilor guvernării Sale, stă şi priveşte la aceste inimi care rezistă asemenea unor fortăreţe de neînvins în faţa amăgirilor şi a argumentelor lui înşelătoare. Pentru Satana, ele sunt o taină de neînţeles” (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 18). Harul minunat a schimbat nenumărate vieţi de-a lungul veacurilor. Tu şi cu mine avem nevoie de această putere transformatoare în vieţile noastre!

  Kata Ragoso - 2018. Harul minunat al lui isus Hristos a schimbat nenumărate vieţi de-a lungul veacurilor. Tu şi cu mine avem nevoie de această putere transformatoare în vieţile noastre!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Dublă comandă

  Ceea ce trebuie să știm se rezumă la următorul adevăr, cel puțin în ce Îl privește pe Dumnezeu. El vrea să facem propriile noastre alegeri și să ne bucurăm de tot, dar nu dorește să fim nefericiți după bucuria de moment a deciziilor noastre. Pe El asta Îl preocupă foarte mult: fericirea noastră și înainte, și în timpul, și după ce facem ceva.

  Planul B

  Când e vorba de viața noastră reală, profundă, există un singur plan. Nu are rost să căutăm alternative, polițe de asigurare sau precontracte. Singura șansă este să ne încredem în Cel care, încă de pe vremea când noi nu eram de încredere, Îi eram chiar vrăjmași, a semnat cu noi un legământ, un contract de salvare a noastră. Dacă nici această dovadă de iubire nu-i suficientă, atunci ce ar mai putea fi?

  Doi ochi, două urechi, o singură gură

  Mântuitorul obișnuia să spună: „Cine are urechi de auzit să audă și cine are ochi să vadă.” A vedea și a auzi presupun voință, alegere. Alege în această zi să vezi și să asculți mai cu atenție! Îndreaptă privirea ta chiar în direcția în care ți-e incomod să privești, spre cei mai lipsiți ori mai nefericiți decât tine. Ascultă-i chiar și pe cei care te enervează...

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...