Concesii agreabile

  După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. – Deuteronomul 18:9

  Toţi ştiu că este mai uşor să cobori dealul decât să îl urci. Tot aşa, este mai uşor să ne compromitem valorile noastre religioase faţă de societatea în care trăim decât să le păstrăm. Din acest motiv, Moise i-a avertizat pe israeliţi înainte de a intra în Ţara Canaanului: „După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora” (Deut. 18:9). Dar cum apare compromisul? În Signs of the Times din 2 iunie 1881, Ellen White spunea: „Mulţi cred că trebuie să facă unele concesii pentru a fi pe placul rudelor şi prietenilor care nu sunt creştini. Pentru că niciodată nu este uşor să pui o limită, o concesie pregăteşte calea pentru alta, până când cei care au fost cândva adevăraţi urmaşi ai lui Hristos îşi supun viaţa şi caracterul obiceiurilor lumii acesteia. Legătura cu Dumnezeu este întreruptă. Ei sunt creştini numai cu numele. Când vine ceasul încercării, speranţele lor nu au temelie. Ei s-au vândut pe ei şi copiii lor duşmanului, L-au dezonorat pe Dumnezeu şi, la descoperirea judecăţilor Sale drepte, vor culege ce au semănat. Hristos le va spune aşa cum le-a spus evreilor din vechime: «Dar voi n-aţi ascultat de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut lucrul acesta?»” (citat în Solii către tineret, p. 432).

  Intenţiile sunt inocent de bune – doar pentru „a fi pe placul rudelor şi prietenilor care nu sunt creştini” – şi chiar pot avea o nuanţă misionară. Ei cred că, având un stil de viaţă mai asemănător cu cel al prietenilor şi rudelor, vor ajunge mai uşor la ei cu mesajul adventist. Totuşi, nu ar trebui să uităm că „conformarea faţă de obiceiurile lumii converteşte biserica spre lume; ea niciodată nu converteşte lumea la Hristos” (Tragedia veacurilor, p. 509). Da, rezultatul este mult mai previzibil – „o concesie pregăteşte calea pentru alta” pe drumul în jos spre „obiceiurile lumii”.

  Când normele religioase şi valorile morale sunt în joc, poziţia noastră ar trebui să fie la fel de clară şi de necompromisă ca cea a lui Daniel şi a tovarăşilor lui la curtea babiloniană (Dan. 1 şi 3). Tu trebuie să fii o persoană care acţionează din principiu. De aceea să nu îţi vinzi niciodată sufletul doar pentru a face pe plac rudelor şi prietenilor!

  Concesii agreabile - 2018. Când normele religioase şi valorile morale sunt în joc, poziţia noastră ar trebui să fie la fel de clară şi de necompromisă ca cea a lui Daniel şi a tovarăşilor lui la curtea babiloniană. Tu trebuie să fii o persoană care acţionează din principiu. De aceea să nu îţi vinzi niciodată sufletul doar pentru a face pe plac rudelor şi prietenilor!
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Cinci talanți

  Când tratăm totul ca pe o obligație și ne achităm de responsabilități numai pentru a bifa o sarcină rezolvată, nu vom avea nicidecum bucuria ca alții să creadă mai mult în noi; ceilalți au nevoie să le dăm șansa de a vedea potențialul nostru și trebuie să aibă din partea noastră măcar un semn că ar merita să riște și să lase mai multă valoare în mâinile noastre. Dacă ceilalți nu au curajul să creadă mai mult în noi, înseamnă că nu am făcut ce era nevoie pentru ca ei să își poată asuma riscul respectiv. „Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri!”

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Publicate astăzi

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...