Ghetsimani

  Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage, zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. – Luca 22:41-43

  Lucrarea de pe pământ a lui Hristos se încheia şi curând trebuia să înfrunte moartea Sa crudă pe o cruce. În grădina Ghetsimani, El a dus una dintre cele mai dramatice lupte ale Sale împotriva oştirilor răului. Revista Signs of the Times din 3 iunie 1897 cuprindea un articol mişcător scris de Ellen White, „Ghetsimani”. Te rog, meditează cu rugăciune la următoarele citate din acel articol.

  „Aici tainicul pahar a tremurat în mâna lui Hristos. Aici destinul unei lumi pierdute atârna în cumpănă. Să refuze El să stea ca asigurare a omului? Satana a înconjurat umanitatea Sa cu groaza unui mare întuneric, ispitindu-L să creadă că Dumnezeu Îl părăsise. […]” „Lumile necăzute în păcat şi oştile îngereşti au urmărit cu un deosebit interes cum conflictul se apropia de sfârşit. Satana şi cei care i s-au alăturat în ale răului, legiunile de îngeri apostaţi, priveau cu multă atenţie la momentul hotărâtor al lucrării de mântuire. Puterile binelui şi cele ale răului aşteptau să vadă ce răspuns va primi Domnul Hristos la rugăciunea pe care I-a adresat-o de trei ori Tatălui. În acest îngrozitor moment de criză, când totul era în cumpănă, când paharul cel tainic tremura în mâna Suferindului, cerul s-a deschis, o lumină a strălucit în mijlocul întunericului prevestitor de furtună, al ceasului de criză, şi îngerul cel puternic, care stă în prezenţa lui Dumnezeu, ocupând poziţia de la care a căzut Satana, a venit lângă Domnul Hristos. Ce solie I-a adus? […] I-a spus oare că nu trebuia să bea acel pahar amar, că nu trebuia să poarte vina omului?”

  „Îngerul a venit nu pentru a lua paharul din mâna Lui, ci ca să-L întărească, spre a putea să-l bea, asigurându-L de iubirea Tatălui. El a venit ca să dea putere Rugătorului divino-uman. El I-a îndreptat privirea spre cerurile deschise, vorbindu-I despre fiinţele care aveau să fie mântuite ca rezultat al suferinţelor Lui. […] El L-a asigurat că Tatăl Lui este mai mare şi mai puternic decât Satana şi că moartea Sa va avea ca rezultat o totală înfrângere a lui, iar împărăţia acestei lumi avea să fie dată sfinţilor Celui Preaînalt. I-a spus că El va vedea rezultatul muncii sufletului Său şi va fi mulţumit, căci o mulţime din neamul omenesc va fi mântuită, salvată pentru veşnicie.”

  Ghetsimani - 2018. Dumnezeu Tatăl este mai mare şi mai puternic decât Satana şi moartea lui Isus va avea ca rezultat o totală înfrângere a lui, iar împărăţia acestei lumi avea să fie dată sfinţilor Celui Preaînalt. Hristos va vedea rezultatul muncii sufletului Său şi va fi mulţumit, căci o mulţime din neamul omenesc va fi mântuită, salvată pentru veşnicie.
  Alberto Timm
  Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

  Din aceeași categorie

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Bateria de șase volți

  Noi suntem întru totul dependenți de sursa noastră de putere; despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic, „în El avem viața, mișcarea și ființa”.

  Șase personaje în căutarea unui autor

  Cu adevărat protejat este doar cel ce își bazează deciziile și cunoașterea pe inspirația divină. Călăuzirea Duhului este un dar prețios, pe care îl putem primi dacă îl cerem.

  6! 6! Vine Poliția!

  Înaintea lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt descoperite. Ar fi inutilă preocuparea de a ascunde. Mai potrivită este atitudinea descrisă în cuvintele: „Ferice de cel ce nu-și ascunde fărădelegea!”

  Publicate astăzi

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Împarte-ţi pâinea!

  Fă un tur mintal asupra felului în care Dumnezeu ţi-a purtat de grijă de-a lungul anilor. Un mod de a-I mulţumi este să împărţi ceea ce ai cu cineva care este într-o situaţie mai dezavantajată decât tine. „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede şi slava Domnului te va însoţi”.

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...